Cennik

Spis treści niniejszej strony
Kalkulator cen

Kliknij poniższy przycisk, aby obliczyć wysokość rocznego abonamentu zależnego od zamówionych usług (pakietów):

Oferta

Poniżej podane ceny pakietów są należnościami za roczny okres abonamentowy.

 

Podstawą jest pakiet "Podstawowy CMS", umożliwiający budowanie własnej witryny internetowej.

Do pakietu "Podstawowy CMS"  możliwe jest dokupienie następujących pakietów dodatkowych:

 • Pakiet "Dodatkowa pojemność
 • Pakiet "Publikuj plan lekcji"
 • Pakiet "Forum dyskusyjne"
 • Pakiet "Wiadomości prywatne"

 

Możliwe jest również zamówienie następujących usług:

 • Usługa "Pomóż mi"
 • Usługa "Szkolenie"
 • Usługa "Prowadzenie witryny"
 • Usługa "Eksport witryny do stron statycznych"

 

Serwis umożliwia również założenie płatnych, niezawodnych, skrzynek poczty e-mail:

 • poczta posiada bardzo dobre zabezpieczenia antyspamowe
 • przesyłki są skanowane programem antywirusowym
 • do wysyłanych listów nie są dołączane żadne "doklejki" reklamowe
 • dostęp do poczty przez WWW, WAP, POP3, IMAP
 • funkcjonalność autorespondera
 • możliwość przekierowania poczty i wysyłania powiadomień o nadesłanych listach


Promocje


Promocja "Polecam DRAGONA"

Regulamin promocji:

 1. Każdy dotychczasowy Abonent, który poleci usługi CMS DRAGON, otrzyma 20 punktów DRAGON.
 2. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na opłaty abonamentowe za przyszłe okresy.
 3. Nowy abonent, zamawiający usługę CMS DRAGON może, podczas składania zamówienia, wskazać jednego, dotychczasowego abonenta, który Mu polecił usługę CMS DRAGON.
 4. Wskazanie polecającego abonenta polega na podaniu adresu witryny polecającego.
 5. Zgromadzone przez polecających punkty podlegają wymianie na opłaty abonamentowe za przyszłe okresy.
 6. Wartość każdego punktu wynosi 3 zł i jest odliczana od ceny netto abonamentu.
 7. Punkty są naliczane po zawarciu umowy przez polecanego Abonenta.
 8. Zgromadzone, niewykorzystane, punkty nie ulegają wymianie na gotówkę w wypadku nieprzedłużenia umowy usługi CMS DRAGON przez polecającego abonenta.
 9. Niewykorzystane punkty z tytułu promocji "Polecam DRAGONA" przenoszą się na kolejny okres abonamentowy.

 

Promocja "Polecam DRAGONA" wchodzi w życie z dniem 20 maja 2009 i trwa do odwołania.

 

Cennik pakietów

 

Pakiet "Podstawowy CMS"

Pakiet "Podstawowy CMS" udostępnia funkcjonalność podstawową, umożliwiająca budowanie witryny internetowej.

Funkcjonalność podstawowa - zobacz.

 

Wysokość abonamentu (kwota netto): 200 zł / rok
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 46 zł).

 

Zawartość pakietu wliczona w abonament:

 • Podstawowa funkcjonalność CMS
 • 2 GB przestrzeni dyskowej do celów przechowania zawartości witryny
 • nielimitowany roczny transfer (pakiet ruchu) w okresie obowiązywania abonamentu
 • adres internetowy oparty na domenie nogard.pl lub witrynaszkolna.pl
 • kopia bezpieczeństwa wykonywana raz na dobę

 

Kopia bezpieczeństwa tworzona jest w celu odtworzenia jej w wypadku awarii serwisu, niespowodowanej przez Abonenta, w wyniku której nastąpiła utrata danych umieszczonych na witrynie.

Niezależnie od adresu opartego na domenie nogard.pl, możliwe jest "podpięcie" do serwisu innego adresu (domeny) będącego w posiadaniu użytkownika.

 

Istnieje możliwość powiększenia przyznanego limitu miejsca na dysku - zobacz dodatkowe pakiety.

Pakiet "Dodatkowa pojemność"

W wypadku potrzeby zwiększenia pojemności dysku do celów prowadzenia witryny, można dokupić jeden lub wiele dodatkowych pakietów "Dodatkowa pojemność".

Wysokość abonamentu (kwota netto): 20 zł / rok - za każdy 1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej do celów przechowania zawartości witryny

Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 4,60 zł).

 

Pakiet "Publikuj plan lekcji / Dostęp do katalogu FTP"

Pakiet "Publikuj plan lekcji / Dostęp do katalogu FTP" umożliwia m.in. opublikowanie na budowanej witrynie planu lekcji stworzonego za pomocą specjalizowanego programu, mającego wbudowaną funkcję publikowania planu lekcji na FTP.

Przykładem takiego programu jest program "Plan lekcji Optivum".

Umożliwia również umieszczanie w wydzielonych katalogu (i jego podkatalogach) dowolnych plików za pomocą programu będącego "klientem FTP".

 

Wysokość abonamentu (kwota netto): 50 zł / rok
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 11,50 zł).

 

Zawartość pakietu wliczona w abonament:

 • konto ftp umożliwiające publikację na serwerze dowolnych plików
 • adres ftp oparty na domenie nogard.pl umożliwiający dostęp z przeglądarki do owych plików.

 

Powyższy pakiet nie zmienia limitów miejsca na dysku i transferu.

Pakiet "Baza danych"

Użytkownicy, którzy wykupią pakiet "Dostęp do katalogu FTP" mogą dodatkowo zamówić pakiet "Baza danych".
Na pakiet ten składa się dostęp administracyjny do bazy danych MySQL umożliwiający budowanie witryn/narzędzi opartych na skryptach php używających bazy MySQL takich jak:
- Joomla,
- Moodle,
- WordPress,
- Forum phpBB,
- Gallery,
- ...

 

Wysokość abonamentu (kwota netto): 25 zł / rok
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 5,75 zł).

 

Zawartość pakietu:

 • dostęp administracyjny, za pomocą phpMyAdmin, do bazy danych MySQL
Pakiet "Forum dyskusyjne"

Pakiet "Forum dyskusyjne" umożliwia stworzenie na witrynie od 1 do 10 forów dyskusyjnych, otwartych dla wszystkich internautów jak i dla zamkniętej grupy użytkowników.

 

Wysokość abonamentu (kwota netto): 50 zł / rok
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 11,50 zł).

 

Zawartość pakietu:

 • Funkcjonalność forum dyskusyjnego
Pakiet "Wiadomości prywatne"

Pakiet "Wiadomości prywatne" umożliwia wymianę między użytkownikami witryny wymianę prywatnych listów.
Ta funkcjonalność pozwala utrzymywać komunikację między użytkownikami witryny, bez konieczności ujawniania adresów e-mail.

 

Wysokość abonamentu (kwota netto): 25 zł / rok
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % podatku VAT (czyli 5,75 zł).

 

Zawartość pakietu:

 • Funkcjonalność wewnętrznej "poczty" - tzw. "PW" (prywatne wiadomości)

 

Cennik usług

 

Usługa "Pomóż mi"

W wypadku, gdy Abonent nie umie sobie poradzić z właściwym sformatowaniem umieszczonych przez siebie informacji na witrynie, możliwe jest zamówienie uslugi polegającej na naprawie błędnie sformatowanych przez Abonenta informacji.

Cena tej usługi zależy od czasu jej wykonania i jest ustalana przed wykonaniem usługi.

Opłata za godzinę wykonania usługi wynosi: 200 zł / godzinę.

Usługa "Szkolenie"

Możliwe jest zamówienie szkolenia z zakresu obsługi mechanizmu CMS w siedzibie Abonenta.

Szkolenia są prowadzone w grupach od 1 do 4 uczestników.

 

Cena konkretnego szkolenia obejmuje:

 • koszty dojazdu z Wrocławia wg stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych, dla samochodów osobowych o pojemności silnika ponad 900 cm3,
 • koszty noclegów w wypadku szkoleń kilkudniowych,
 • 200 zł za godzinę zegarową szkolenia.

 

Minimalne liczby godzin zamówionego szkolenia:

 

Miejsce szkoleniaMinimalna liczba godzin

Na terenie Wrocławia

1 godz.

Do 50 km od Wrocławia

2 godz.

Od 51 do 150 km od Wrocławia

3 godz.

Od 151 do 300 km od Wrocławia

4 godz.

Powyżej 300 km od Wrocławia

5 godz.

 

Szkolenia odbywają się w soboty i niedziele.
W wypadku Wrocławia możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w godzinach wieczornych.

Opłata za szkolenie jest pobierana z góry.

 

Do opłaty wyliczonej na podstawie powyższych kwot - należy doliczyć 23% podatku VAT.

Usluga "Eksport witryny do stron statycznych"

Treści umieszczone w budowanej witrynie stanowią własność Abonenta.
W wypadku, gdy Abonent postanowi zrezygnować z prowadzenia witryny za pomocą CMS DragoN-NogarD, a jednocześnie chce zachować treści, pliki, zdjęcia, ... które umieścił na witrynie - może wybrać jedną z dwóch opcji:

 • samodzielnie przenieść tę zawartość na Swój lokalny komputer dowolną, dostępną Mu, technologią - np. kopiując zawartość stron, zapisując je na dysku, ...,
 • zamówić, wysyłając e-mail na adres dragon@nogard.pl, usługę "Eksport witryny do stron statycznych".

 

Opisywana usługa polega na wygenerowaniu stron statycznych (html) witryny użytkownika i przekazaniu ich Abonamentowi przez katalog FTP.
Tak wygenerowane strony Abonent będzie mógł umieścić na innym serwerze.

Należy jednak pamiętać, że będą to jedynie strony statyczne zawierające treść (obrazy, zdjęcia, dokumenty, ...) wprowadzoną przez użytkownika - nie będą jednak posiadać funkcjonalności zapewnianej przez CMS - czyli mechanizmu edycji treści, wyszukiwania, komentowania, zadawania pytań, ...

 

Opłata za wykonanie usługi wyeksportowania witryny do stron statycznych jest równa cenie abonamentu rocznego właściwego dla danej witryny.


Cennik pocztowych skrzynek e-mail


Skrzynki pocztowe e-mail

Zamawiający może złożyć zamówienie na dowolną liczbą skrzynek e-mail, podając ich pojemność.


Zamówione adresy e-mail mogą być oparte na domenach:

 • nogard.pl,
 • witrynaszkolna.pl
 • dowolnej posiadanej przez zamawiającego domenie.

 

Każda skrzynka e-mail może mieć wielkość będącą wielokrotnością 50MB.


Opłata za rok używania skrzynek jest sumą następujących kwot:

 • 5zł netto za utrzymanie serwisu e-mail dla zamawiającego,
 • 1zł netto za każdy adres e-mail,
 • 5zł netto za każde 500 MB pojemności skrzynek pocztowych przydzielonych zamówionym adresom.

 

Przykład:
Opłata roczna za zamówione trzy konta o pojemności 1000 MB każde (łącznie 3000 MB, czyli 6 x 500 MB) wyniesie:
5zł + 3 x 1zł + 6 x 5zł = 38 zł netto.

 

Do opłaty wyliczonej na podstawie powyższych kwot - należy doliczyć 23% podatku VAT.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )