Kiedy oboje rodziców muszą zgodzić się na wyjazd dziecka za granicę?

Kiedy oboje rodziców muszą zgodzić się na wyjazd dziecka za granicę?

Jesteś rodzicem i marzysz o tym, by zabrać dziecko na upragnione wakacje, wycieczkę lub ferie, ale drugi z rodziców nie wyraża na to zgody? Nie wiesz, jak postąpić w sytuacji, kiedy jesteś prawnym opiekunem dziecka, a drugi rodzic nie chce puścić dziecka na wyjazd zagraniczny? Ten artykuł odpowie na te i inne nurtujące pytania.

Dziecko z obojgiem rodziców

Czym jest posiadanie władzy rodzicielskiej?

By można było przejść do wyjaśnienia wszystkich dylematów, dotyczących dziecka, który chce wyjechać za granicę, ale potrzebuje do tego zgody drugiego z rodziców, trzeba najpierw wyjaśnić, czym jest władza rodzicielska. Jest ona powierzona obojgu rodzicom. Czasami zdarza się, że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Opiekun może władzę rodzicielską ograniczyć również w sądzie na wyraźny wniosek drugiego rodzica. Należy tu wymienić takie sytuacje jak nadużywanie władzy opiekuna, jeden z rodziców kompletnie nie interesuje się losem dziecka lub rodzic nie wypełnia swoich obowiązków wobec dziecka. Rozwiązanie wszelkich konfliktów sprawi, że można cieszyć się wyjazdem za granicę wraz z dzieckiem.

Jak uzyskać zgodne by dziecko wyjechało z drugim rodzicem na wycieczkę za granicę?

Przed dokładnym wyjaśnieniem statusu dziecka, przy prawidłowym orzeczeniu sądu podczas trwającej rozprawy rozwodowej, by dziecko mogło spokojnie wyjechać za granicę, zgodę na wyjazd muszą wyrazić oboje rodziców. Prawomocny wyrok pozwoli na określenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Sąd określi również miejsce pobytu dziecka. W przypadku wyjazdu dziecka za granicę podczas trwającej rozprawy, pomimo tego, że drugi rodzic stanowczo nie wyraził zgody, wówczas rodzić może wręcz zażądać powrotu dziecka do kraju. Zarówno macocha, jak i ojczym nie będąc rodzicami, nie mają prawa głosu, jeśli chodzi o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę. Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku wyjazdu dziecka z kraju? Jeśli chodzi o podróż po Unii Europejskiej, to wystarczy, podczas kontroli opiekun dziecka okazał dowód osobisty. W przypadku wyjazdu poza Unię musimy okazać również paszport.

Jak należy napisać poprawnie zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda przed wyjazdem dziecka z granice musi być sporządzona przez prawnych opiekunów. Należy ją sporządzić samodzielnie na piśmie lub w formie aktu notarialnego. Warto by akt notarialny posiadał pisemne poświadczenie. Za granicą odręcznie sporządzone pismo przez rodzica wyrażające zgodę na jego wyjazd może okazać się niewystarczające. Warto by notatka miała poświadczenie notarialne, czyli sporządzona w obecności notariusza. Nie trzeba sporządzać pisma w języku angielskim. Wystarczy, że jest ona napisana po polsku. Notariusz zadba o to, by pismo zostało dobrze przetłumaczone, wraz z poświadczeniem notarialnym. Dobrym pomysłem, który pozwoli uniknąć kłopotów, jest przetłumaczenie dokumentów na język kraju, do którego mamy zamiar się wybrać. Zgodna na wyjazd musi zostać wykonana oraz poświadczona przez tłumacza przysięgłego.

Co należy zamieścić w zgodzie na wyjazd dziecka za granicę?

Do najważniejszych elementów poprawnie skonstruowanej zgody na wyjazd dziecka za granice musimy zaliczyć kilka podstawowych elementów. Należy do nich data sporządzenia dokumentu wraz z miejscem, gdzie napisano dokument. Opisać w kilku zdaniach wyrażenie zgody na wyjazd dziecka. Dokument musi ponadto zawierać dane dziecka jak imię i nazwisko oraz serię dowodu osobistego, numer oraz PESEL. Dane obojga rodziców w tym imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego. Pozwolenie musi posiadać również dane opiekuna dziecka, który uda się z nim na wyjazd. Na końcu należy czytelnie złożyć podpis obojga rodziców. Na dokumentach rodzice mogą odnotować najistotniejsze informacje, potrzebne w razie leczenia dziecka za granicą. Powinny być tam zamieszczone informacje dotyczące leczenia dziecka podczas wakacji i pobytu w szpitalu. Jeżeli dziecko nie ma paszportu lub dowodu osobistego warto by miał przynajmniej akt urodzenia. W innym przypadku nie będzie mógł przekroczyć granicy.

Dodaj komentarz