Opinie rodziców na temat zdalnego nauczania? Czy rzeczywiście jest tak złe, jak mówią?

Opinie rodziców na temat zdalnego nauczania? Czy rzeczywiście jest tak złe, jak mówią?

Opinie rodziców na temat zdalnego nauczania? Czy rzeczywiście jest tak złe, jak mówią?

Jeszcze parę lat temu nikt nie pomyślałby nawet o wprowadzeniu zdalnego nauczania na tak ogromną skalę. Oczywiście zdarzały się osoby, które właśnie w ten sposób odbierały edukację. Jednak dopiero podczas pandemii nauka zdalna zyskała popularność w całym kraju. Wiązało się to ze zmianami nie tylko dla nauczycieli oraz uczniów. Odczuli to także rodzice. Co tak naprawdę o niej sądzą?

Konieczność zdalnego nauczania

Wraz z nasilającą się pandemią oraz wzrostem liczby zachorowań, było kwestią czasu, kiedy szkoły zostaną zamknięte. Stopniowo bowiem ograniczano wszelkie spotkania towarzyskie oraz miejsca, gdzie przebywały większe grupy osób. A przecież do niektórych placówek uczęszczają setki uczniów. Dlatego właśnie w trosce o ich bezpieczeństwo oraz osób z nimi związanych, w 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono naukę zdalną. W późniejszych latach była ona kontynuowana z krótkimi przerwami, w których to sądzono, iż pandemia powoli odpuszcza.

Nauka zdalna, a rodzice

Wraz z upływem czasu, zmieniało się również nastawienie osób związanych z szeroko rozumianą edukacją. Rodzice zaś, choć bezpośrednio nie mieli z nią styczności, bez wątpienia odczuli jej skutki. Właśnie dlatego opinie rodziców na temat zdalnego nauczania również z czasem ulegały zmianie.

Zmiana w postrzeganiu zdalnego nauczania przez rodziców

Decyzja, która z początku wydawała się rozsądna i poparta dobrem ogółu, z czasem zaczęła być nużąca. Pojawiało się coraz więcej argumentów “przeciw”, a coraz mniej “za” zdalnym nauczaniem. Nie chodziło tu wyłącznie o wygodę domowników. W grę wchodziły różnorakie czynniki. Im dłużej trwała pandemia, tym więcej czasu dzieci spędzały w domu, przed ekranami komputerów. A to niosło za sobą coraz więcej negatywnych skutków. Z czasem rodzice stawali się coraz bardziej krytyczni wobec lekcji przeprowadzanych online.

Zdalne nauczanie- zło konieczne czy krok ku lepszej edukacji?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się z czasem dość oczywista. Na temat nauki zdalnej opinie rodziców są dość jednoznaczne. Po dwóch latach prowadzenia lekcji w ten sposób prawie 90% rodziców, którzy wzięli udział w przeprowadzanej ankiecie, wypowiada się krytycznie na ten temat. Choć z początku widać było pewne pozytywy, z czasem minusy zdalnej nauki całkowicie je przysłoniły. Zgadza się z tym większość dorosłych, którzy wyraźnie widzieli podejście własnych pociech do nauki, ich zaangażowanie- a raczej jego brak- oraz niekorzystne dla zdrowia skutki przesiadywania przed komputerem po parę godzin dziennie.

Oto co większość rodziców sądzi o zdalnym nauczaniu!

Znaczna część rodziców z ulgą przyjęła wiadomość, że nauka stacjonarna wraca na dobre. Po tym trudnym okresie, kiedy to pandemia COVID-19 niemal całkowicie przejęła kontrolę nad naszym życiem, w końcu zaczęło ono powoli wracać do normy. Powoli wznowiono wydarzenia kulturalne, otwarto galerie, aż wreszcie kolej przyszła na szkoły. Powrót do placówek oświaty dla młodzieży z pewnością wiązał się ze sporym stresem, wyrzeczeniami oraz zerwaniem z przyzwyczajeniami, które nabyli podczas nauki zdalnej.

Jednak rodzice w duchu ucieszyli się z takiego obrotu spraw. Jako osoby z większym doświadczeniem, potrafią dostrzec długoterminowe korzyści, jakie ich pociechy wyniosą z powrotu do szkół, ponownego kontaktu z rówieśnikami oraz nauki wymagającej od nich znacznie większego wysiłku.

Minusy zdalnego nauczania- na to skarżą się rodzice uczniów

Ne da się ukryć, że lekcje online mogły zaoszczędzić młodzieży czas potrzebny na dojazdy czy przyczyniły się do zacieśnienia więzi rodzinnych. Jednak opinie rodziców co do zdalnego nauczania nie pozostawiają wątpliwości. Oto tylko kilka z zarzutów, jakie wysunęli oni pod adresem nauki przez internet:

Zdalne nauczanie niosło ze sobą przykre konsekwencje

  1. Dzieci spędzały zbyt wiele czasu przed ekranami, co męczyło ich wzrok, oraz ograniczało codzienną dawkę ruchu.
  2. Na lekcjach, zamiast skupiać się na materiale, ich uwagę przykuwała rozrywka.
  3. Podczas egzaminów, ściąganie było na porządku dziennym.
  4. Kontakt z rówieśnikami, tak ważny w rozwoju dziecka, był mocno ograniczony.

Oto zaledwie kilka z wad zdalnego nauczania, jakie rodzice dostrzegli na przełomie tych dwóch lat nauki zdalnej. Mówiąc krótko, nie byli nią zachwyceni.

Dodaj komentarz