Termin porodu z usg – w którym tygodniu ciąży jesteś?

Termin porodu z usg – w którym tygodniu ciąży jesteś?

Ciąża jest definiowana jako czas pomiędzy poczęciem a narodzinami. Dotyczy to wszystkich zwierząt żyworodnych, takich jak ssaki, ale my skupimy się szczególnie na rozwoju człowieka. Płód rośnie w macicy ciężarnej rodzicielki podczas ciąży.

Okres ciąży opisuje czas jej trwania. Większość dzieci rodzi się między 38 a 42 tygodniem ciąży. Dzieci urodzone przed 37 tygodniem są uważane za wcześniaki. Dzieci urodzone po 42 tygodniach nazywane są niedojrzałymi.

Dlaczego jest to ważne?

Wiek ciążowy pomaga oszacować możliwy termin porodu, zaplanować opiekę przedporodową i badania oraz ocenić stan zdrowia dziecka po urodzeniu. Stanowi on wskazówkę do określenia, czy dziecko rośnie zgodnie z oczekiwaniami i kiedy należy wykonać badania prenatalne. Dzieci urodzone mniejsze lub większe niż oczekiwane dla ich wieku ciążowego mogą wymagać dokładniejszego monitorowania.

Jak oblicza się ciążę?

Rzeczywista data poczęcia nie jest znana na pewno u ludzi, więc wiek ciążowy jest najlepszym sposobem pomiaru, jak daleko w ciąży jest. Wiek ciążowy jest związany z każdym konkretnym etapem rozwoju, a wszystkie dzieci rosną w przybliżeniu w tym samym tempie na najwcześniejszym etapie ciąży.

Wiek ciążowy jest mierzony w tygodniach od pierwszego dnia ostatniej miesiączki (LMP). Oznacza to, że ostatnia miesiączka liczy się jako część ciąży. Nawet jeśli w rzeczywistości nie byłaś w ciąży, miesiączka jest sygnałem, że Twoje ciało przygotowuje się do ciąży.

Kiedy płód zaczyna się rozwijać?

Rozwój płodu nie rozpoczyna się do momentu poczęcia, czyli zapłodnienia komórki jajowej przez pojedynczy plemnik.

Szacowany termin porodu (EDD) to data, w której spodziewane jest wystąpienie spontanicznego porodu. EDD można oszacować dodając 280 dni ( 9 miesięcy i 7 dni) do pierwszego dnia ostatniej miesiączki (LMP). Jest to metoda stosowana przez kalkulatory ciąży. Dokładność EDD uzyskanego tą metodą zależy od dokładnego zapamiętania dat przez matkę, zakłada regularne 28-dniowe cykle oraz to, że owulacja i poczęcie następuje w 14 dniu cyklu. Ustalenie EDD na podstawie LMP może zaniżać lub zawyżać czas trwania ciąży i może być obarczone błędem przekraczającym 2 tygodnie.

W przypadkach, gdy data poczęcia jest dokładnie znana, np. przy zapłodnieniu in vitro (IVF), EDD oblicza się poprzez dodanie 266 dni do daty poczęcia.

USG, a termin porodu

Badanie USG służy do określenia wielkości płodu, a tym samym wieku ciążowego (czas, jaki upłynął od pierwszego dnia ostatniej miesiączki). Dokładność ultrasonograficznej oceny wieku ciążowego różni się w zależności od czasu wykonania badania (a więc i samej ciąży), rozdzielczości obrazu ultrasonograficznego oraz położenia płodu.

Wiek ciążowy dzieli się na dwa odrębne okresy: zarodkowy i płodowy.

Okres zarodkowy trwa od początku trzeciego tygodnia do końca ósmego tygodnia życia wewnątrzmacicznego. Nazywany jest również okresem organogenezy.

Okres płodowy trwa od początku dziewiątego tygodnia (trzeciego miesiąca) do porodu. W tym okresie następuje wyjątkowy wzrost i specjalizacja struktur ciała, charakteryzujący się dojrzewaniem tkanek i narządów.

Wiek ciążowy

Wiek ciążowy jest najdokładniej określany w pierwszym trymestrze (pierwsze trzy miesiące ciąży) poprzez pomiar długości koronowo-udowej (CRL) Twojego dziecka na badaniu ultrasonograficznym; pomiar ten od szczytu głowy płodu do zadu jest zwykle wykonywany w 12 tygodniu od LMP.

Jeśli uczestniczysz w pierwszym badaniu po pierwszym trymestrze, najdokładniejszym pomiarem do oceny ciąży jest obwód głowy (HC). Wykonuje się go od 14 tygodnia i 1 dnia.

W późniejszych etapach ciąży, sonograf będzie mierzyć określone części ciała dziecka, w tym obwód brzucha (AC) , obwód głowy (HC), i Femur (kości udowej) Długość (FL), aby potwierdzić wiek ciążowy i wzrost płodu. Wiek ciążowy nigdy nie jest ponownie ustalany podczas tego badania.

Wiek ciążowy a wiek płodowy

Podczas gdy wiek ciążowy jest mierzony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, wiek płodowy jest obliczany od daty poczęcia. Jest to okres owulacji, co oznacza, że wiek płodowy jest opóźniony o około dwa tygodnie w stosunku do wieku ciążowego.

Jest to rzeczywisty wiek płodu. Jest to jednak mniej precyzyjny sposób pomiaru ciąży, ponieważ w większości przypadków nie da się określić, kiedy faktycznie dochodzi do zapłodnienia u ludzi.

Dodaj komentarz