ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica – co musisz wiedzieć?

ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica – co musisz wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka to jedna z najważniejszych rzeczy, o których rodzice muszą pamiętać. Zasiłek ten obejmuje wszystkich nieletnich do końca ich nauki szkolnej. Jednak rodzice borykają się z kilkoma dylematami formalnymi i są zobowiązani do składania odpowiednich wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie dziecka – zgłoszenie przez pracodawcę

Pracodawca matki lub ojca dziecka, jako płatnik, jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia w ZUS wniosku o ubezpieczenie zdrowotne dziecka pracownika na formularzu ZCNA niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych informacji. Decydując się na ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica firma musi podać numer PESEL dziecka. Płatnik, który nie złoży wniosku o ubezpieczenie na dziecko pomimo otrzymania niezbędnych danych, może zostać ukarany grzywną do 5 000 zł. Niezależnie od tego, czy wniosek został zapomniany, czy zagubiony, powinien złożyć ten raport jak najszybciej po wyjaśnieniu sytuacji, podając rzeczywistą datę objęcia dziecka (jest to data podana przez pracownika we wniosku).

Jak ubezpieczyć dziecko? – zalety nowoczesnych rozwiązań

Według najnowszych statystyk najwięcej wypadków zdarza się nie w szkołach czy na placach zabaw, ale w domu. Złamania, skręcenia, skręcenia, rany i oparzenia są najczęstszymi konsekwencjami wypadków domowych. Często świadczenia obejmują również zwrot kosztów hospitalizacji oraz leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenie Twoich bliskich obejmuje wszystkie te krytyczne sytuacje, ale to nie wszystko. Istnieje korzyść w zakresie, zwana korzyścią „bólową”. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, a lekarz stwierdzi, że nie ma trwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie i tak jest wypłacane. Opłata obejmuje również kontuzje sportowe. Pamiętaj, wybierając ubezpieczenie, zasady są proste: im wyższa składka, tym większe pokrycie i wyższa wypłata za to samo wydarzenie.

Ubezpieczenie studenta możliwości

Aby mieć prawo do świadczeń NFZ, studenci powinni posiadać własne uprawnienia do ubezpieczenia lub zgłosić się do niego np. przez rodzica lub uczelnię. Dlatego muszą dopełnić formalności, które potwierdzą ich uprawnienia do świadczeń. Studenci, którzy nie kwalifikują się do własnego ubezpieczenia, powinni zgłosić się do ubezpieczenia jako członek rodziny. Może to zrobić rodzic lub współmałżonek rodzica. Jednak ich dziadkowie mogą zrobić to samo, jeśli nie są zmuszeni do ubezpieczenia się. Studenci będący członkami rodziny mogą zapisać się do ubezpieczenia zdrowotnego do 26 roku życia. Jeżeli student nie posiada ubezpieczenia lub nie może zapisać się jako członek rodziny, Uczelnia powinna przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego. W celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego student musi zgłosić sprawę do Dziekanatu, gdyż jest ubezpieczony na własną prośbę.

Jak sprawdzić czy dziecko jest ubezpieczone w ZUS?

Ubezpieczenie to bardzo ważna korzyść, którą warto mieć. Gdy zmieniasz pracę lub tracisz pracę, możesz zapomnieć o ponownym zapisaniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, które może być przydatne zarówno na co dzień, jak i w wakacje. Sprawdź więc, czy Twoje dziecko jest objęte ZUS, aby upewnić się, że nie jest zbytnio zmartwiony. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone. Pierwszy to korzystanie z systemu eWUŚ, czyli elektroniczna weryfikacja uprawnień beneficjentów. W tym systemie należy najpierw założyć konto z numerem PESEL i dokumentem potwierdzającym tożsamość, a następnie w panelu użytkownika sprawdzić status i istnienie ubezpieczenia. Drugą metodą jest wejście na internetowe konto pacjenta. Po zalogowaniu, np. za pośrednictwem profilu zaufanego, internetowego konta bankowego lub elektronicznego identyfikatora, rodzice lub opiekunowie prawni będą mogli sprawdzić, czy ich profil jest ubezpieczony dla ich dziecka. Należy pamiętać, że tylko rodzic zgłaszający dziecko będzie miał tę informację – nie pojawi się ona na koncie rodzica/opiekuna prawnego. Więcej o tym jak ubezpieczyć dziecko przeczytasz: https://witrynaszkolna.pl/ 

Dodaj komentarz