W którym tygodniu poród

W którym tygodniu poród

W którym tygodniu poród?

Wiarygodna ocena wieku ciążowego jest istotna w celu zaplanowania i wdrożenia prawidłowej opieki medycznej nad kobietą w ciąży. Ocena wieku ciążowego pozwala na oszacowanie przybliżonej daty porodu. Ciąża fizjologiczna powinna zakończyć się w 38-40 tyg. ciąży, a wyznaczony termin porodu ma charakter orientacyjny. 

Poród prawidłowy

Poród prawidłowy(fizjologiczny) jest to szereg następujących po sobie procesów powodujących wydalenie z macicy płodu, płynu owodniowego oraz popłodu(łożyska z błonami płodowymi i pępowiną). Jest to poród, który dokonuje się samoistnie drogami rodnymi kobiety lub przy niewielkim udziale położnika. O porodzie niefizjologicznym mówimy w przypadku, gdy istnieje zagrożenie życia marki i/lub płodu. Do czynników, które mają wpływ na przebieg porodu zalicza się: płód, miednicę, rozwarcie szyjki macicy, czynność skurczową macicy.
O rozpoczęciu porodu mówimy w przypadku występowanie regularnej czynności skurczowej mięśnia macicy, przynajmniej co 10 minut.

Okresy porodu

Rozwiązanie ciąży dzieli się na 4 fazy(tzw. okresy porodu). Pierwszy okres porodu(okres rozwierania) jest czasem, w którym zaczynają się regularne skurcze mięśnia macicy. Okres ten kończy się pełnym rozwarciem szyjki macicy. W pierwszym okresie porodu główka płodu wykonuje tzw. zwrot główki (wstawia się do miednicy). Trwa zazwyczaj od 9 do 18 h u pierworódek i 6-12 h w przypadku kolejnych ciąż. Drugi okres zaczyna się wraz z całkowitym rozwarciem ujścia szyjki macicy i kończy urodzeniem dziecka. Trwa średnio 1-2 h. Kolejno, trzeci okres- tzw. okres łożyskowy charakteryzuje się wydalaniem popłodu. U wieloródek trwa od 5 do 15 minut, u kobiet rodzących pierwszy raz trwa nieco dłużej(ok. 30 minut). Ostatni, czwarty okres porodu(tzw. wczesny okres poporodowy) obejmuje czas do 2 godzin po porodzie. Jeżeli stan dziecka jest dobry przebywa ono wtedy z mamą. Jest to idealny moment na pierwsze karmienie oraz kangurowanie.

W którym tygodniu ciąży dochodzi do rozpoczęcia akcji porodowej?

Poród powinien odbyć się między 38 a 42 tygodniem ciąży, czyli w okresie ok. 2 tygodni przed lub po wyznaczonej dacie porodu. Wtedy mówimy o noworodku donoszonym. O porodzie przedwczesnym mówimy, jeśli występuje on przed 37 tygodniem ciąży. Za moment przełomowy w życiu płodowym dziecka przyjmuje się 22 tydzień. Według źródeł dzieci urodzone w 22 tygodniu ciąży mają szansę na przeżycie. Są one jednak bardzo małe i wymagają wzmożonego zaangażowania personelu medycznego oraz skorzystania ze specjalistycznej aparatury medycznej. W przypadku zagrożenia przedwczesnym porodem należy podjąć próby zahamowania czynności skurczowej macicy z jednoczesną stymulacją dojrzewania płuc płodu za pomocą glikokortykosteroidów.

Jak określić termin porodu?

Dokładne ustalenie daty porodu nie jest możliwe. Możliwe jest jednak określenie przybliżonej daty porodu. Jedną z najbardziej znanych i skutecznych metod jest Reguła Naegelego, opisana przez niemieckiego położnika. Zakłada ona, że cykl miesiączkowy kobiety trwa 28 dni, owulacja nastąpiła 14 dnia cyklu, a pierwszy dzień ciąży to pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Od pierwszego dnia ostatniej miesiączki należy odjąć 3 miesiące oraz dodać rok i 7 dni. Reguła ta sprawdza się jednak jedynie w przypadku bardzo regularnych, trwających 28 dni cykli miesiączkowych kobiet.

Reguła Naegelego: Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni – 3 miesiące + 1 rok.

Drugą najbardziej popularną metodą określania przybliżonej daty porodu jest badanie USG. Lekarz ginekolog ok.10 tygodnia ciąży(najpóźniej do 12) za pomocą aparatu USG mierzy długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka.

Jak rozpoznać, że poród się zbliża?- zwiastuny porodu

Na ok. 3-4 tygodnie przed porodem dochodzi do znacznego obniżenia dna macicy. U pierworódek główka dziecka przyjmuje też wtedy silnie przygiętą pozycję ułożeniową i wstawia się potylicą we wschód miednicy. Szyjka macicy przed porodem staje się miękka, bardziej rozciągliwa, zaczyna się rozwierać. Niebolesne, lub mało bolesne, nieregularne skurcze macicy, pojawiają się na kilka dni przed porodem. Odchodzi podbarwiony krwiście czop śluzowy.

Dodaj komentarz