Zgłoszenie darowizny od rodziców – co musisz wiedzieć?

Zgłoszenie darowizny od rodziców – co musisz wiedzieć?

Zgłoszenie darowizny od rodziców – co musisz wiedzieć?

Przekazanie jakiejkolwiek darowizny od rodziny – zwłaszcza najbliższej, np. od rodzica – nie podlega opodatkowaniu. Nie każdy jednak wie, jak cały proces wygląda w praktyce i jakie formalności osobiste należy załatwić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W jakiej formie powinien być uwzględniony? Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia?

Umowa darowizny — jaką powinna mieć formę?

Zgłoszenie darowizny od rodziców. Darowizna to umowa mająca na celu zapewnienie obdarowanemu nieodpłatnego świadczenia (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Darczyńca obiecuje nieodpłatnie przekazać obdarowanemu kosztem jego majątku, co jest istotą umowy darowizny. Darowizny nieruchomości zawsze muszą mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli darczyńca nie dopełni darowizny przed przekazaniem, umowa darowizny może zostać odwołana. W przypadku braku darczyńców, darczyńca zobowiązany jest zapewnić darczyńcy niezbędne środki lub zwrócić środki przekazanej kwoty po dokonaniu darowizny. Jeżeli obdarowany postępuje z rażącą niewdzięcznością wobec darczyńcy (np. obdarowany ma wobec darczyńcy złe zamiary z zamiarem wyrządzenia mu szkody lub szkody majątkowej), zastosowanie mają przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i darowizna może zostać odwołana . Istota umowy darowizny jest bezpłatna.

Pisemna forma umowy darowizny nie zawsze jest konieczna — darczyńcy przekazują małe, jednorazowe płatności i nie oczekują umowy. Istnieją jednak również przypadki, w których obie strony) zawierają oddzielne pisemne umowy darowizny. W niektórych przypadkach, np. przy darowaniu nieruchomości, należy zachować formę pisemną (w formie aktu notarialnego). Poprzez umowę darowizny darczyńca przekazuje darowizny i stowarzyszeniu bezzwrotne świadczenia. Oznacza to, że darczyńca przekazuje określoną kwotę pieniędzy ze swojego majątku na określony cel. Darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za tę darowiznę – nie ma bezpośredniej korzyści materialnej z darowizny.

Darowizna od rodziców – konkretne działania?

Warto wspomnieć, że darczyńca może również umownie wymagać od obdarowanego wykonania określonych czynności, które musi zaakceptować przyjmując darowiznę. Na przykład może wymagać od obdarowanego przeznaczenia przekazanych środków na określony cel i może wskazywać, że darczyńca kupi za te środki określony przedmiot, np. dom. Ma również prawo wymagać od niego świadczenia pewnych usług na rzecz innych. Jeśli zdecydujemy się na zawarcie porady w umowie, należy to wyraźnie zaznaczyć, aby nie budzić żadnych wątpliwości. Po śmierci dawcy spadkobierca może zażądać egzekucji. Ustawa stanowi, że w przypadku zmiany relacji odbiorca może oczywiście odmówić spełnienia tej woli. Jeżeli darczyńca lub jego spadkobiercy żądają wykonania zamówienia, obdarowany może zwolnić się z tego obowiązku poprzez dokonanie darowizny w stanie, w jakim rzecz się znajduje. Dodatkowo obdarowany może sam zwrócić darowany przedmiot darczyńcy, ignorując zlecenie.

Jaka kwota jest wolna od podatku?

Darowizny od członków najbliższej rodziny należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Podatnicy mają sześć miesięcy po otrzymaniu darowizn na zgłoszenie darowizn z grupy zerowej. Z drugiej strony podatnik ma tylko miesiąc od dnia otrzymania darowizny lub przyjęcia spadku na złożenie zeznania podatkowego i zapłacenie podatku. Darowizny podlegają odliczeniu od podatku bez żadnych ograniczeń. Nie ma ograniczeń kwotowych dotyczących darowizn zwolnionych z podatku ani warunków wykorzystania lub dysponowania darowizną. Dlatego też darowizna od najbliższej rodziny podatnika może być korzystna, ponieważ ma ona prawo do wykorzystania jej w celach komercyjnych. Jeśli przedsiębiorca otrzyma darowiznę od członka najbliższej rodziny, wystarczy sporządzić tylko jeden dokument, w tym rzeczowy lub inny majątek w odpowiedniej ewidencji. Nie wykazał żadnego dochodu uzyskanego z darowizny, ani nie zapłacił żadnego podatku dochodowego, gdyż świadczenia te podlegają podatkowi od majątku i darowizn (jeżeli jednak wartość darowizny przekracza kwotę wolną, należy to zgłosić). Więcej o darowiznie od rodziców przeczytasz: https://witrynaszkolna.pl/ 

Dodaj komentarz