W jaki sposób radzić sobie z rozszczeniowym rodzicem?

W jaki sposób radzić sobie z rozszczeniowym rodzicem?

Roszczeniowi rodzice to ogromny kłopot dla wszystkich nauczycieli. Nie szanują drugiej osoby, są natrętni lub zachowują się bardzo agresywnie w stosunku do nich. Mogą to robić w sposób świadomy lub nieświadomy. W jaki sposób radzić sobie z nimi? Czy istnieją sprawdzone sposoby?

jak sobie radzić z trudnym rodzicem

Kim jest roszczeniowy rodzic?

Roszczeniowi rodzice mają duże wymagania zarówno do szkoły, jak i do samych nauczycieli. Żądają specjalnego traktowania w stosunku do własnej osoby. Chcą, aby  problemy ich dzieci zostały rozwiązane w pierwszej kolejności. Rodzic roszczeniowy zazwyczaj stosuje strategie krytykowania, oskarżania, wymuszania. Do osiągnięcia swoich celów, odegrać się na nauczycielach i pokazać im kto tu rządzi, zazwyczaj stosują manipulacje. Osoby mało doświadczone widzą rodzica, który dba i walczy o dobro swojego dziecka. Jednak wprawne oko fachowca dostrzega rodzica nastawionego na krytykowanie nauczycieli. Roszczeniowi rodzice zazwyczaj posługują się słowami, musi pan/pani coś z tym zrobić lub może coś pan/pani wymyśli. Czasami bardzo ciężko jest rozpoznać takich rodziców.

Cechy wspólne roszczeniowych rodziców?

Roszczeniowi rodzice mają pewne cechy wspólne. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy mamy z nimi odczynienie. Jeżeli rozpoznamy roszczeniowych rodziców, to będziemy wiedzieć, jak z nimi postępować. A więc jakie to są cechy wspólne? Nadmierna pewność siebie to pierwsza cecha charakteryzująca roszczeniowego rodzica. Nadaktywność podczas szkolnych zebrań. Wysyłanie wiadomości i oczekiwanie od nauczycieli natychmiastowej reakcji, to jedne z wielu cech. Kolejną jest nadmierna emocjonalność. Dramatyzowanie, płacz, podnoszenie głosu i wpadanie w skrajny nastrój. Warto również zwrócić uwagę na nadmierne zainteresowanie w tym nieustanne wypytywanie się dziecka i sprawdzanie obecnej sytuacji w szkole oraz to, w jaki sposób radzi sobie nauczyciel.

Roszczeniowy rodzic również domaga się szczegółowych informacji o tym, co dzieje się w danej chwili w palcówce. Wywiera nacisk na nauczycieli, by ci zmienili ocenę ich dziecka lub danie mu kolejnej szansy. Rodzic roszczeniowy chce wszystko kontrolować, udzielać wskazówek odnośnie do wychowania, organizacji wycieczek lub wystroju klasy. Taki rodzic narzeka na program nauczania, na ilość nauki zadawanej dzieciom do domu, na drogie podręczniki. Skarży się na metodę pracy nauczycieli oraz podważa oceny przez nich wystawiane. Przerzuca swoje błędy w wychowaniu na nauczycieli, szkołę, tylko by nie winić samego siebie. Obrzuca nauczycieli wyzwiskami, wysyła im obraźliwe wiadomości. Straszy konsekwencjami, jeśli nie będzie tak jak on chciał.

Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem?

Jeśli chcemy osłabić zachowanie roszczeniowych rodziców, musimy im uświadomić, że nie jesteśmy ich kolegami, tylko partnerami we wspólnych wychowywaniu dziecka. Szybkie zrozumienie takiego stanu rzeczy pozwoli nam lepiej z nimi funkcjonować. Gotowość do dialogu, obiektywizm oraz współpraca i wspólne rozwiązywanie trudnych tematów to podstawowe zasady przy partnerstwie. Nauczyciel nie jest wówczas ofiarą ataków ze strony roszczeniowych rodziców, a ich sojusznikiem, który pomogą w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem. To wszystko, razem wzięte przynosi dzieciom same korzyści. Dziecko widząc takie podejście nauczyciela i rodziców uczy się zdrowych społecznych zachowań. Dzięki temu staje się odpowiedzialny oraz zgłasza problemy, niż je chowa. Takie podejście sprawia, że dziecko widzi w nauczycielach autorytet do naśladowania.

Współprace rodziców z nauczycielami opartą na partnerstwie można zacząć od zebrań klasowych. Nauczyciel na zebraniach powinien informować wszystkich zebranych o wspólnych obowiązkach wobec zarówno dzieci, jak i szkoły. W ten sposób rodzic poczuje się ważną częścią szkolnej edukacji dzieci. Muszą poczuć, że ich opinie oraz udział jest kluczowy. Muszą również dostać coś w zamian jak wsparcie nauczycieli, pedagoga szkolnego, wychowawcę ucznia. Podczas rozmowy twarzą w twarz należy podkreślać wspólne cele, do jakich dąży nauczyciel, rodzic, szkoła.

 

Dodaj komentarz