Zdalne nauczanie w przedszkolu – kilka uwag

Zdalne nauczanie w przedszkolu – kilka uwag

Pandemia koronawirusa postawiła przed nami również niełatwe zadanie, którym jest zdalne nauczanie w przedszkolu. Jest to trudne z uwagi na fakt, że dzieci w tak młodym wieku nie powinny spędzać w ogóle czasu przed ekranem komputera. Jak zorganizować zdalne nauczanie dla dzieci w przedszkolu?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku wprowadziło nakaz edukacji zdalnej, w tym także w placówkach przedszkolnych.  Co prawda okres najostrzejszej pandemii jest już za nami, lecz rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2022 roku mimo wszystko dopuszcza możliwość powrotu edukacji zdalnej. Sam fakt, że placówki przedszkolne zostaną ponownie zamknięte, nie oznacza, że wychowanie i kształcenie dzieci ma również ulec zatrzymaniu. Należy je dostosować do warunków, w jakich przyszło bądź ponownie przyjdzie nam żyć.

Podstawowe zadania wychowawcy przedszkolnego

W tym niełatwym czasie do podstawowych zadań wychowawcy przedszkola należy przede wszystkim kontakt z rodzicami, aby wspólnie, ustalić oni mogli zarówno sposób, jak i formę edukacji najmłodszych. Wykorzystać w tym celu można np. witrynę internetową przedszkola, różnego rodzaju komunikatory internetowe, a także kontakt telefoniczny.

Nauczyciele przedszkolni powinni być zobligowani przez dyrekcję placówki do przekazywania rodzicom pomysłów wykonania różnych plac plastycznych oraz technicznych, zabaw dla dzieci, różnych aktywności pobudzających dziecko, które byłyby adekwatne do realizowanego w danym momencie w przedszkolu programu nauczania. Do zadań nauczycieli powinno należeć również informowanie rodziców, jak zachęcić dziecko do pracy twórczej. Powinni oni również wykorzystywać różne materiały audiowizualne, które mogłyby rozwijać dziecięcą wyobraźnię. Mogą to być bajki, programy radiowe, słuchowiska itp. Tę ostatnią aktywność należy oczywiście realizować w pewnych odstępach czasowych, nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której tablet lub laptop zastąpi dziecku kontakt z żywym człowiekiem.

zdalne nauczanie w przedszkolu

Ważna rola rodzica w nauczaniu zdalnym

Bez wątpienia nie da się przeprowadzić w sposób należyty nauczania zdalnego bez sporego udziału rodziców. Czas nauki zdalnej wymaga od wszystkich, aby rodzice i wychowawcy przedszkolni współdziałali razem dla dobra dzieci.

Czas, gdy dziecko przymusowo przebywa w domu to świetny moment, aby pod okiem rodziców zaczęło ono wykazywać większą samodzielność w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami.

Sytuacja, jaką niewątpliwie jest epidemia, nakłada na nas obowiązek wzmożonego dbania o higienę osobistą. Spada też na nas obowiązek wpojenia naszym maluchom zwyczajów, związanych z należytym dbaniem o higienę. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że dziecko zwyczajnie nie rozumie w pełni, dlaczego właśnie w tym momencie jest to tak szczególnie ważne. Wpajajmy mu zatem stopniowo nawyk mycia rąk itp.

To świetny okres, aby spędzać też razem czas i zacieśniać rodzinne więzi. Możemy zacząć wdrażać nasze dziecko do przygotowania posiłków razem z nami. Pozwólmy dziecku, aby ubierało się samo, w swoim tempie, a także samodzielnie przygotowywało do zaśnięcia. Zazwyczaj bowiem, z racji dużego pośpiechu dzieci są w tych czynnościach wyręczane przez osoby dorosłe.

To także wspaniały czas, który możecie poświęcić na wspólne rozmowy ze swoimi maluchami. Dzięki temu wzbogacą one swoje słownictwo, a także poznają znaczenia nieznanych dla nich do tej pory wyrażeń. Czytajmy dużo naszym dzieciom, lektura zawsze pobudza wyobraźnię, szczególnie u najmłodszych. Pobudzajmy dzieci do wspólnych aktywności jak np. granie w gry planszowe, gry zręcznościowe. W końcu zaś nie zapominajmy, że dla dzieci ważna jest również zwyczajna zabawa.

zdalne nauczanie w przedszkolu

Nauczyciel i rodzic w służbie dziecku

Niewątpliwie dzięki wspólnym wysiłkom wychowawców przedszkolnych oraz rodziców uda się przezwyciężyć ten niełatwy dla nas wszystkich okres, a dzieci nabędą ważne umiejętności i doświadczenia, które wpłyną jednakowo na ich rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na portalu Witryna Szkolna.

Dodaj komentarz