Procedury związane z egzaminem ósmoklasisty

Procedury związane z egzaminem ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest to dość młoda procedura egzaminacyjna związana z edukacją podstawową każdego ucznia, która weszła do życia po zniesieniu gimnazjów. Ma ona na celu przeprowadzenie weryfikacji opanowania materiału z lat 4-8 przez tak zwanych “ósmoklasistów”. Oczywiście niesie ona ze sobą pewne niezwykle rygorystyczne procedury.

Miejsce, a także warunki związane z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

Przede wszystkim tego typu test egzekwowany jest tylko i wyłącznie w placówkach do tego przygotowanych pod względem technicznym. Istotne jest w tym przypadku, aby dyrektor placówki, w której ma być on przeprowadzany dopiero po raz pierwszy zgłosił ją do okręgowej komisji egzaminacyjnej w celu rejestracji nie później niż 30 września roku poprzedzającego tenże sprawdzian. Konieczne jest, aby szkoła dysponowała ilością sal gwarantującą zapewnienie komfortowych warunków dla wszystkich zdających, osobne miejsca dla osób, w których przypadku niezbędne jest korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, tudzież korzystających ze specjalistycznych urządzeń pomocniczych, mogących zakłócić pracę innych osób, a także uczestników posiadających możliwość przedłużonej pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Ponadto organizatorzy muszą wyposażyć każdą z sal egzaminacyjnych w odpowiednio ustawiony zegar, a także ścieralną tablicę służącą do zapisywania faktycznego czasu rozpoczęcia, a także zakończenia testu. Ponadto rzeczą wręcz niezbędną jest zaopatrzenie się placówki w specjalistyczny sejf, który będzie przeznaczony do przechowywania ściśle tajnych materiałów, sprzęt umożliwiający skuteczne odtwarzanie płyt CD w celu przeprowadzenia ćwiczeń o charakterze słuchowym, a także stabilne łącze internetowe. Co więcej w żadnym z pomieszczeń pod żadnym pozorem nie mogą się znajdować pomoce dydaktyczne ułatwiające zdającym napisanie testu.

Procedury realizowane w trakcie egzaminu ósmoklasisty

Na wstępie należy wspomnieć, iż przed rozpoczęciem każdego egzaminu przewodniczący składu egzaminacyjnego, tudzież upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza czy zespoły nadzorujące są odpowiednio skompletowane. Ponadto przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdza, czy każda z sal jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy. Co więcej każdy z dowodzących zespołowi nadzorującemu w pełnym uzgodnieniu z osobą przewodniczącą komisji egzaminacyjnej wyznacza poszczególnym członkom swojego zespołu szczegółowe zadania mające na celu zapewnienie zdającym idealnych warunków do samodzielnej pracy, niezbędnej pomocy podczas kodowania arkuszu egzaminacyjnego, a także skontrolowanie realizację wszystkich prac w wyznaczonym terminie. Na wstępie każdego testu przewodniczący zespołu przypomina wszystkim, iż zabronione jest posiadanie jakichkolwiek pomoc naukowych, czy telefonów komórkowych, a złamanie tego permanentnego zakazu może się wiązać z całkowitym unieważnieniem pracy. Osoby podejmujące się napisania egzaminu ósmoklasisty mogą wnieść do sali linijkę, małą butelkę z wodą, oraz długopis, lub pióro wyposażone w czarny atrament. Ponadto wszyscy zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość. Uczniowie wchodzą do pomieszczenie o wyznaczonej godzinie, pojedynczo, zgodnie z listą uczestników. Każdy z nich zajmuje miejsce przy stoliku, który uprzednio wylosował, chyba, że nadzorujący zespołowi zdecyduje inaczej. W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali, chyba, że nastanie taka konieczność. W takiej sytuacji zobowiązani są oni do podniesienia ręki w celu poinformowania członków zespołu nadzorującego. Warto także wspomnieć, iż egzamin zaczyna się, a także kończy po określonej przez przewodniczącego godzinie, a na terenie miejsca gdzie się on odbywa mogą przebywać tylko i wyłącznie zdający, a także osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego, którego członkowie mają możliwość udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące aspektów związanych z kodowanie arkuszu egzaminacyjnego, lub innymi instrukcjami skierowanymi do zdającego

Egzamin ósmoklasisty polski 2021 – arkusz - Infor.pl

Dodaj komentarz