Stypendia w uk – finansowe wsparcie socjalne lub naukowe

Stypendia w uk – finansowe wsparcie socjalne lub naukowe

Stypendium może znacząco wesprzeć w studiach za granicą. Niektóre uniwersytety mają świetny system stypendialny, dzięki któremu można kupić potrzebne materiały, książki, a nawet – wynająć mieszkanie.

Dofinansowanie studiów w Anglii

Wsparcie finansowe warto sprawdzić przed wyborem studiów lub już po dostaniu się na konkretny uniwersytet. Stypendia w uk mogą być sportowe i naukowe. Można też starać się o dofinansowanie socjalne lub wsparcie w realizacji projektów. Niektóre uczelnie zwracają koszty dojazdu na zajęcia, inne finansują staże lub praktyki. Stypendia są różne w zależności od poziomu nauki. Osobne stypendia są często przyznawane studentom zagranicznym.

Socjalne stypendia w uk

Stypendium udzielane na opłacenie mieszkania, rachunków czy wyżywienia jest udzielane studentom w trudnej sytuacji finansowej. Mogą się o nie starać także rodzice samotnie wychowujący dziecko lub dzieci, a także osoby niepełnosprawne. Jednym z kryteriów jest w tym przypadku dochód.

Stypendia naukowe i sportowe

Najlepsi studenci lub studenci rozwijający się sportowo i osiągający dobre wyniki w jakiejś dyscyplinie, mogą starać się o finansowe stypendia w uk. Dotyczy to też rozwoju naukowego, opartego na realizacji nowatorskich projektów. Tego typu stypendium zwykle obejmuje określone ramy czasowe, obejmujące trwanie projektu.

Przykładowe stypendia w uk

Przed aplikowaniem na studia w Wielkiej Brytanii warto prześledzić status uczelni pod kątem stypendiów. Tu zasady mogą się zmieniać, więc zawsze należy uaktualnić wiedzę, wchodząc na stronę uczelni lub kontaktując się telefonicznie, aby administrator przedstawił programy stypendialne. Przedstawiamy 5 przykładowych obowiązujących w 2023 roku.

Stypendia w uk – Universytet of London Birbeck

Uczelnia ma system wsparcia nazwany Global Future Scholarship. Obejmuje zniżkę czesnego na 1 roku studiów dla studentów z UK, z krajów UE, z Brazylii i Reunion. Uczelnia ma też wsparcie na opłacanie kosztów studiów (tu np. dojazdy czy zakup książek).

Solent University Southampton – 9 programów stypendialnych

Położony na południowym wybrzeżu uczelnia ma pełen pakiet stypendiów: stypendium naukowe, dla najlepszych studentów, stypendium sportowe, dodatkowe finansowanie dla wolontariuszy, dopłaty do staży zawodowych, a także stypendia dla studentów z niskimi dochodami. To aż 9 programów, można więc skorzystać z któregoś, aby pomóc sobie w rozwoju.

Nottingham Trent University

Ta jedna z najlepszych w kraju uczelni daje możliwość skorzystania z programu stypendium międzynarodowego (International scholarschips). Jest to wsparcie dla studentów zagranicznych, obniżające czesne, przyznające finansową gratyfikację za dobre wyniki w nauce lub dopłatę do stażu. Należy zgłosić się do programu, określić potrzeby, a z dużym prawdopodobieństwem można dostać dofinansowanie.

Swansea University – wsparcie dla przyszłych muzyków

Pięknie usytuowany uniwersytet w Swansea również ma stypendialny program dla studentów zagranicznych, w tym ciekawe stypendium Pharmacy Scholarship, przeznaczone dla studentów farmacji. Obniża ono czesne o 2 tys. funtów na rok. Jeśli interesują nas stypendia w uk pod kątem nauki muzycznej, to na Swansea University jest finansowe wsparcie w tym zakresie, za które można pokryć koszty zakupu sprzętu muzycznego i wszelkich opłat związanych z rozwojem talentu w tej dziedzinie. 

University of Essex

Studenci zagraniczni w ramach Undergraduate EU Scholarschip mogą otrzymać obniżkę czesnego o aż 5 tys. funtów. Można też dostać stypendium naukowe, uzyskując określony w programie wynik z ocen.

Stypendia w uk są traktowane bardzo poważnie i niemal każda uczelnia udostępnia różnego rodzaju finansowe wsparcie. Warto z niego skorzystać, aby zainwestować w przyszłość. 

Dodaj komentarz