Stypendium socjalne a praca zawodowa. W jakich przypadkach można stracić dofinansowanie?

Stypendium socjalne a praca zawodowa. W jakich przypadkach można stracić dofinansowanie?

 

Student będący w niezwykle trudnej sytuacji materialnej może starać się o dofinansowanie w postaci stypendium socjalnego. Co się jednak stanie, jeśli student podejmie pracę? W tym artykule wyjaśnimy, w jakich przypadkach może on stracić stypendium.

Praca na wakacje a stypendium socjalne i alimenty studenta

Kiedy student może ubiegać się o stypendium socjalne?

O pomoc może ubiegać się niemal każdy student bez względu na wyniki w nauce. Najważniejszym warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest udokumentowanie trudnej sytuacji finansowej ucznia. Jeśli student pochodzi z wielodzietnej rodziny, mieszkającej na wsi, a jego rodzice osiągają najniższe możliwe dochody, to ma największe szanse na zdobycie stypendium. Student, wyjeżdżając na studia do wielkiego miasta, może ubiegać się o stypendium socjalne, by opłacić akademik, w którym zamieszka na czas studiów. Środki może również przeznaczyć na książki, dojazdy do szkoły, jedzenie. Kryterium dochodowe jest najważniejszym wyznacznikiem. To ono decyduje, który student otrzyma stypendium, a który nie. Polskie przepisy informują, że studenci, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 686,4 zł, ma prawo otrzymać stypendium socjalne. Szczegółowe kryteria zawarte są w regulaminie przyznawania pomocy materialnej, które zostały określone przez rektora uczelni.

W jakich przypadkach stypendium socjalne może zostać odebrane?

Jeżeli student przekroczy granicę 686,4 złote dochodu, nie ma co liczyć na stypendium. Uczelnie dokładnie sprawdzają sytuację materialną studenta. Jeżeli sytuacja finansowa ulegnie zmianie, w tym przypadku student podejmie pracę i jego dochody się zwiększą, ma on obowiązek powiadomić o tym uczelnie. Uczelnie mają zapis w swoich regulaminach o przyznawaniu pomocy materialnej, który informuje, że decyzje o przyznaniu stypendium może nastąpić bez zgody żaka zmienione, jeśli nastąpiła zmiana składu rodziny studenta lub nastąpiła zmiana w dochodzie na jednego członka rodziny. Może to powodować utratę stypendium lub zmianę jego wysokości.

Czy uczciwość popłaca?

Każdy student ma obowiązek podać w formularzu dochody wszystkich osób w rodzinie. Student musi również podać wielkość wynagrodzenia poszczególnych członków rodziny, która rozpoczęła pracę w aktualnym roku. Student podaje także dochód utracony członków rodziny, jeśli taka sytuacja miała oczywiście miejsce. Podejmując legalną pracę student, musi to zgłosić uczelni. Jeśli tego nie zrobi, a nadal pobiera pomoc materialną, w postaci stypendium socjalnego może mieć ogromne kłopoty. Jeśli uczelnia się o tym dowie, a jak najbardziej jest taka możliwość poprzez skierowanie zapytania do urzędu skarbowego, to student może mieć duży problem. Będzie musiał zwrócić uczelni nielegalnie pobraną kwotę wraz z odsetkami karnymi. Dlatego nie warto ryzykować i od razu zgłosić się do uczelni, by ta przestała wypłacać nam świadczenia.

Czy w takim razie warto w ogóle podjąć pracę zarobkową, będąc studentem otrzymującym stypendium socjalne?

Każdy student potrafi kalkulować i dobrze wie, kiedy warto podjąć pracę zarobkową, jeśli otrzymuje się stypendium socjalne. Dlatego będąc w takiej sytuacji, zastanawia czy podjąć dodatkową pracę, jeśli zarobi tyle samo, co otrzymaliby ze stypendium. Niezaprzeczalnym faktem jest, że stypendium socjalne otrzymuje się regularnie bez dodatkowego wysiłku. Z kolei, by otrzymać wypłatę, trzeba ciężko na nią pracować każdego dnia. Jednak dodatkowa praca przynosi same korzyści studentowi. Dzięki niej zdobywa cenne doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości, kiedy opuści mury uczelni i zwiąże się na stałą umową z pracodawcą. Przez cały rok i na każdej uczelni w Polsce można starać się o przyznanie stypendium socjalne. Dlatego, jeśli zdarzy się sytuacja, że uczeń pracował do grudnia, to może już od stycznia starać się o stypendium socjalne na uczelni do końca semestru. Stypendium socjalne stanowi czasami jedyną szansę dla uczniów do kontynuowania nauki po maturze.

Dodaj komentarz