Stypendium unijne dla studentów – co musisz wiedzieć

Stypendium unijne dla studentów – co musisz wiedzieć

Jeśli interesują Cię stypendia studenckie – jesteś we właściwym miejscu. Życie w dużym mieście wiąże się z wysokimi kosztami podręczników, pomocy naukowych i samoobsługi. Istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania na studia – jedną z nich jest stypendium na studia. Oto kilka opcji.

Rodzaje stypendiów na uczelniach

Stypendium socjalne jest bardzo przydatną formą zasiłku materialnego dla wielu studentów i studentów. Poza oczywistym społecznym charakterem, rozwiązania te mają również istotne działanie motywujące. To wsparcie finansowe pomaga nie tylko studentom, ale także całym ich rodzinom, których miesięczne dochody per capita są tak niskie, że po prostu nie stać ich na edukację swoich dzieci.

Stypendium Społeczne to świadczenie skierowane do studentów i studentów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Osoby te mogą również otrzymać nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe. Dla wielu młodych osób dodatkowe pieniądze wpłacane co miesiąc na konto są nieocenioną pomocą. Można je wykorzystać do zakupu podręczników, akcesoriów lub opłacenia zajęć pozalekcyjnych.

Oprócz wsparcia społecznego studenci mają prawo do świadczeń za osiągnięcia w nauce. W przypadku tej pomocy ważne są terminy składania wniosków w terminie ustalonym przez Uczelnię. Możesz ubiegać się o Stypendium Kanclerza dla najlepszych studentów. Zostaną one przyznane tym, którzy osiągnęli wysoką roczną średnią ocen w międzynarodowych lub krajowych zawodach lub wyróżnili się w nauce, sztuce lub sporcie. Tylko 10% studentów na danym kierunku ma do niego prawo. Zasiłek ten jest przyznawany dopiero w drugim roku. Co ważne, dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i rozpoczynają studia magisterskie, mogą aplikować od pierwszego semestru tych studiów. Ale tylko w ciągu roku od uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera. Zostanie przyznana na podstawie osiągnięć poprzednich badań.

Kto może ubiegać się o stypendia unijne?

Studenci z obszarów wiejskich, małych miast i obszarów zagrożonych marginalizacją mogą korzystać ze stypendiów Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium unijne dla studentów przyznawane jest w formie opłat lub gotówki. Otrzymane środki pieniężne można przeznaczyć na: zakwaterowanie, posiłki w jadalni, podręczniki, komunikację miejską lub czesne. W ciągu 10 miesięcy studiów każdy student może otrzymać nawet 350 zł miesięcznie (jednak pensja prawdopodobnie będzie niższa). Jednocześnie można pobierać również inne stypendia, jeśli nie pochodzą one z funduszy unijnych. Wnioski o stypendia dostępne są w każdym starostwie powiatowym, a także często można je znaleźć na stronach internetowych starostw. Nie ma jednolitego szablonu aplikacji, użyj własnego szablonu aplikacji starszego.

Kiedy należy składać wniosek o stypendium?

Stypendia Społeczne, Stypendia Specjalne i Stypendia Dyrektora przyznawane są na semestr lub rok akademicki. Wyżej wymienieni studenci otrzymują stypendia do 10 miesięcy w danym roku akademickim. Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr – okres stypendium wynosi do pięciu miesięcy. Te stypendia są wypłacane co miesiąc. Zgodnie z nowymi przepisami łączny okres, w którym osoba może pobierać świadczenia w trakcie studiów, nie może przekroczyć 12 semestrów. W wyjątkowych okolicznościach przedłużone do 14 semestrów. Szczegóły dotyczące obliczania tego okresu znajdują się w sekcji „Kto może ubiegać się o stypendium?” powyżej. Co ważne, okres ten nie zależy od uczelni prowadzącej badania. Termin ten obowiązuje również, gdy dana osoba jest na urlopie, ale nadal studiuje. W przypadku przerwania i wznowienia uczenia, naliczanie przez określony czas będzie kontynuowane, a nie wznowione. Terminy składania wniosków o stypendia ustalane są indywidualnie przez każdą uczelnię. Zwykle w przypadku Stypendiów Dyrektora i Stypendiów Społecznych termin ten przypada na pierwszą połowę października. Dlatego warto odwiedzić stronę internetową uczelni, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty przed rozpoczęciem roku akademickiego.Więcej o stypendiach przeczytasz: https://witrynaszkolna.pl/  

Dodaj komentarz