Uzasadnienie wniosku o stypendium naukowe – przykład

Uzasadnienie wniosku o stypendium naukowe – przykład

Uzasadnienie wniosku o stypendium naukowe to klucz do jego otrzymania. List, który zawrzemy wraz ze wnioskiem o stypendium, pozwoli osobie rozpatrującej ów wniosek ocenić, czy zasługujemy na otrzymanie danego grantu. W niniejszym artykule doradzamy, jak powinno się napisać takie uzasadnienie.

Ogólne uwagi dotyczące uzasadnienia wniosku o stypendium naukowe

Uzasadnienie wniosku o stypendium naukowe jest bardzo podobne do CV, wszak ma ono za zadanie przekonać daną osobę, że to właśnie nam ma przydzielić dane stypendium. Potraktujmy taki list bardzo poważnie i zachowajmy w nim wszystkie niezbędne aspekty formalne, takie jak: data, miejscowość, dane osobowe itp.

Pamiętajmy, aby po wpisaniu daty, miejscowości oraz swoich danych, poniżej podać dane osobowe odbiorcy danego listu. Jeżeli kierujemy je do pracownika naukowego na uczelni, koniecznie należy pamiętać o tym, aby przed imieniem i nazwiskiem podać wszystkie tytuły bądź stopnie naukowe, jakie posiada dana osoba. Nie zapominajmy również o wszystkich niezbędnych zwrotach grzecznościowych: Szanowny Panie/Szanowna Pani, Z wyrazami szacunku, Z poważaniem itp.

Wstęp do uzasadnienia wniosku o stypendium naukowe powinien zaczynać się tak jak zwyczajne podanie, czyli: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego. Dalej musimy zawrzeć rok akademicki, w którym chcemy otrzymywać dane stypendium oraz pokrótce uzasadnić, czemu jest nam ono potrzebne.

W następnym akapicie należy bardziej szczegółowo opisać powody, dla których ubiegamy się o stypendium. Możemy w tym miejscu wymienić nasze osiągnięcia naukowe, pochwalić się wysoką średnią ocen, czy np. udziałem w kole naukowym. Później musimy uzasadnić, do czego potrzebne będą nam pieniądze uzyskane z grantu. Należy wykazać, że stypendium będzie nam potrzebne do osiągnięcia danych celów naukowych, do pracy badawczej, która może pozytywnie wpłynąć na stan wiedzy w danej dziedzinie nauki. Podobnie jak ma to miejsce w CV, musimy po prostu dobrze zaprezentować się “pracodawcy”, którym w tym przypadku jest osoba przyznająca stypendium.

W zakończeniu uzasadnienia warto jeszcze raz podkreślić, jak duże korzyści przyniesie nam otrzymanie stypendium. Pamiętajmy o użyciu standardowych formuł kończących list, np. Jeszcze raz uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

List z uzasadnieniem powinien mieć nie więcej niż jedną stronę A4. List pisany po angielsku powinien być napisany zasadniczo tak samo, zwróćmy tylko uwagę na wymogi formalne, jakie stawia dana instytucja. Co ważne, stypendium naukowe to ogromny sukces, którym warto pochwalić się później w CV. Z pewnością wpłynie to na naszą karierę zawodową.

uzasadnienie wniosku o stypendium

Przykładowe uzasadnienie do wniosku o stypendium naukowe

Miejscowość oraz data

Imię i nazwisko

Kierunek studiów lub klasa

Numer telefonu

adres e-mail

Imię oraz nazwisko adresata

Stanowisko adresata (dyrektor szkoły, dziekan itp.)

Adres szkoły, instytucji lub uczelni przyznającej stypendium

Szanowny Panie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego w roku akademickim 2022/2023. Prośbę swą motywuję faktem, że stypendium pomoże mi w rozwijaniu moich zainteresowań naukowych i będzie mi pomocne w napisaniu pracy magisterskiej.

Jestem studentem II roku magisterskich studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 2021/2022 moja średnia ocen wyniosła 4,9. Zależy mi, aby tę średnią utrzymać i przyczynić się do rozwoju badań historycznych. Moja praca magisterska dotyczy Holocaustu i w celu jej napisania muszę skorzystać ze źródeł, które znajdują się w Izraelu.

Dzięki stypendium mój wyjazd do Izraela byłby możliwy, co pozwoliłoby mi ukończyć pracę magisterską. Wierzę, że praca ta, w tak trudnym okresie dziejowym, w jakim obecnie się znajdujemy, mam tu na myśli wojnę na Ukrainie, pozwoli uświadomić nam, że takie okrucieństwo nie może się więcej powtórzyć.

Jeszcze raz proszę uprzejmie o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

Imię i nazwisko

Dodaj komentarz