Czy warto zawrzeć ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica?

Czy warto zawrzeć ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica?

Dziecko w wieku szkolnym, czy przedszkolnym można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia szkolnego. Warto jednak pamiętać, że można również  zawrzeć ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica.

Co zawiera ubezpieczenie szkolne?

Zacznijmy od tego, że niezależnie od tego, ile polis będzie zawartych i opłaconych, w przypadku świadczeń poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko ma prawo skorzystać ze wszystkich wypłat. Tak ważne więc jest, by w miarę możliwości zawrzeć i polisę w placówce, i ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica.

Ubezpieczenie szkolne to przede wszystkim:

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), które zazwyczaj jest wypłacane procentowo za doznany uszczerbek. Możemy do niego zaliczyć złamanie nogi, ręki, czy łokcia. Musi to być zdarzenie niezamierzone.

– koszty leczenia, czyli wszystkie poniesione koszty związane z zakupem środków opatrunkowych, przeciwbólowych, ale też np. niezbędnej rehabilitacji prywatnej.

– dieta szpitalna – wypłacana w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danej firmy ubezpieczeniowej po upływie określonej ilości dni. To świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby i/lub NNW.

– ekwiwalent pieniężny za uszkodzone zęby, użądlenia, ukąszenia itd.

Każde ubezpieczenie jest inne, jednak to szkolne to zazwyczaj koszt rzędu kilkudziesięciu złotych na rok. Szkoda nie zapłacić i nie skorzystać, jeśli dziecko dozna uszczerbku.

Ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica – czy warto?

Dorosłe osoby, będące zatrudnione na umowę o pracę w większości przypadków mają możliwość przystąpić do tzw. ubezpieczenia grupowego, czy też na życie, obejmującego pracowników danego zakładu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje też możliwość dopisania do ubezpieczenia małżonka, a nawet dzieci. Dzięki temu, że co miesiąc opłata za ubezpieczenie będzie potrącana przy wypłacie nie będzie problemu z tym, by pamiętać o zapłaceniu składki.

Ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica ma bardzo podobny zakres do tego szkolnego. W większości przypadków obejmuje więc:

– świadczenie za uszczerbek na zdrowiu,

– koszty leczenia,

– wypłatę za niezdolność do nauki (w zależności od wariantu),

– śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

– może obejmować też zdarzenia komunikacyjne, czy szkody poniesione w wyniku zabawy z innymi dziećmi.

Ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica to mistrzowskie posunięcie, jeśli nie chcemy martwić się i pamiętać, czy opłaciliśmy polisę na kolejny rok. To doskonałe rozwiązanie, gdyż, jak wspomnieliśmy wcześniej, w przypadku wypłaty dziecko, a właściwie uposażony rodzic do osiągnięcia przez niego pełnoletności, otrzyma odszkodowanie za zdarzenie.

Ubezpieczyć dziecko w pracy rodzica można w zależności od proponowanych zakresów danej firmy ubezpieczeniowej, ale dużo wcześniej, niż uda się ono do żłobka, przedszkola, czy nawet szkoły podstawowej. Już najmniejszym szkrabom zdarza się złamać nogę, czy rękę. Choć nie jest to dla nikogo komfortowe zdarzenie, to jednak wypłacone odszkodowanie na pewno będzie przydatne.

Jak ubezpieczyć dziecko w pracy rodzica?

W większych zakładach pracy jest zazwyczaj wyznaczona jedna osoba, która zajmuje się sprawami ubezpieczeniowymi. Może to być kadrowa lub wyznaczony pracownik. W przypadku chęci ubezpieczenia dziecka w pracy rodzica należy wówczas zwrócić się do niej z zapytaniem:

– jakie dokumenty należy przygotować,

– ile wynosić będzie miesięczna składka za ubezpieczenie,

– jakie warunki należy spełnić,

– o jakich wyłączeniach należy pamiętać.

Ubezpieczenie dziecka w pracy rodzica to każdorazowo propozycja warta rozważenia.

Dodaj komentarz