Indywidualizacja pracy z uczniem – jakie ma zalety?

Indywidualizacja pracy z uczniem – jakie ma zalety?

Praca nauczyciela staje się coraz trudniejsza. Programy nauczania poszerzają się o nowe punkty, wymagania rodziców i uczniów rosną, a postęp technologiczny nabrał ogromnego rozpędu. Z tego powodu indywidualizacja pracy z uczniem jest coraz częściej poruszanym zagadnieniem. Jakie ma mocne strony?

Wydobycie potencjału z każdej jednostki

Każdy człowiek posiada nieco inne predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Nie powinno się więc wymagać od uczniów, aby dostawali identyczne oceny ze wszystkich przedmiotów. Jeżeli bowiem presja stanie się zbyt duża, to młody człowiek może łatwo stracić motywację do nauki. To znacznie utrudni mu odkrycie, w którym kierunku powinien podążać. Indywidualizacja pracy z uczniem sprawia, że dziecko lub nastolatek ma okazję skupić się na swoich mocnych stronach i rozwijać zgodnie z predyspozycjami. Pomoże mu to w przyszłości, kiedy będzie wybierał studia albo karierę zawodową.

Zwiększenie pewności siebie uczniów

Okres, w jakim uczęszcza się do szkoły to czas, w którym młodzież kształtuje swoją osobowość, a także poczucie własnej wartości. Może to zaważyć na całym życiu. Z tego powodu nauczyciele powinni szczególnie zadbać, aby nie obciążać nadmiernie uczniów, zwłaszcza jeżeli od razu widać, że dana osoba nie jest w stanie opanować konkretnego przedmiotu. Młodzi ludzie nie radzą sobie bowiem aż tak dobrze z emocjami jak dorośli, o czym nie wolno zapominać. Skupienie się na mocnych stronach pozwoli na zbudowanie pewności siebie, niesamowicie przydatnej nie tylko podczas nauki oraz kariery zawodowej, ale również w relacjach z innymi ludźmi.

Zapewnienie młodzieży poczucia sprawczości

Jednym z ciekawych rozwiązań, jakie proponuje idea indywidualizacji pracy z uczniem, jest przygotowywanie dwóch wariantów sprawdzianów – łatwiejszego oraz trudniejszego. Każdy ma wybór, której wersji zechce się podjąć. Dzięki temu uniknie się pytań “dlaczego on ma łatwiej?”. Powinno się również dać szczególnie uzdolnionym jednostkom dostęp do zadań “dla chętnych”, aby miały możliwość wykazania się i poszerzania posiadanej wiedzy. Musi się to oczywiście wiązać z wyższymi ocenami, gdyż stanowią dla młodzieży wyznacznik ich umiejętności. Takie rozwiązanie sprawia, że uczeń sprawuje większą kontrolę nad swoją edukacją, przez co chętniej uczestniczy w zajęciach i uczy się nowych rzeczy.

Efektywniejsza praca nauczyciela

Indywidualne podejście do każdej jednostki sprawia, że praca nauczyciela przynosi znacznie lepsze efekty. Nie da się bowiem opracować doskonałej metody nauczania, która zadziała na każdego. Ludzie zbytnio się między sobą różnią, aby podchodzić do wszystkich jednakowo. Indywidualizacja pracy z uczniem wymaga co prawda włożenia więcej wysiłku w swoje obowiązki, ale jednocześnie wiąże się z o wiele bardziej zadowalającymi rezultatami.

Dodaj komentarz