Do kiedy ma się status ucznia?

Do kiedy ma się status ucznia?

Status ucznia posiada osoba, która podejmuje naukę w niektórych szkołach. O jakie szkoły chodzi? Co dzieje się ze statusem po maturze i jakie przywileje należą się w związku z jego posiadaniem? Do kiedy się go posiada?

Kto tak naprawdę może mieć status ucznia i co on daje?

W Polsce jest to zapisane w ustawie o systemie oświaty. Zapis ten jasno informuje, że status ucznia należy się  osobie, uczęszczającej do jednej ze szkoły:
– podstawowej,
-ponadpodstawowej,
– dla dorosłych.
Warunkiem jest jednak nieukończony 26 rok życia.
Ten stan prawny obowiązuje w ciągu roku szkolnego. Uzyskuje go uczeń placówki publicznej, jak i niepublicznej.
W przepisach rok szkolny zawsze trwa od 1 września do 31 sierpnia.

Jakie korzyści wiążą się ze statusem ucznia?

Razem z jego posiadaniem, osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, podlega pod ubezpieczenie swoich rodziców.
Jeżeli uczeń ma prawo do pobierania renty rodzinnej, może to robić, gdy ma status ucznia.
Nabywa ona również prawo do korzystania ze zniżek. Najczęściej jest to możliwe po okazaniu legitymacji szkolnej. Przykładowo może taniej podróżować, kupować bilety i karnety na basen lub siłownie. Przyjaźniejsze cenowo stają się również przejazdy komunikacją miejską.

Co w przypadku podjęcia pracy przez ucznia?

W związku z przepisami z 2019 roku osoby spełniające pewne warunki posiadają ulgę. Jest to zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (zwolnienie z PIT dla młodych).
Kolejny przepis, który jest skierowany bezpośrednio do uczniów i dotyczy umowy zlecenie. Praca zawarta na podstawie tej umowy jest dla pracodawców bardzo korzystna i chętnie ją zawierają. Nie musi on wtedy odprowadzać za niego:
– podatku dochodowego,
– opłat PPK,
– składek ZUS.
Oznacza to tyle, że kwota wynagrodzenia brutto równa się wtedy kwocie netto i jest to jedyny koszt zleceniodawcy.
W przypadku umowy o pracę pracodawca ponosi większe koszty.

Do kiedy posiada się status ucznia oraz czy po maturze on wygasa?

Po maturze status traci ważność 31 sierpnia. Inaczej sprawa ma się do ucznia, który zdecyduje się na studia. Wtedy status ucznia zostaję przedłużony do 30 września, a od 1 października nabywa status studenta.
Umowa o ubezpieczeniach społecznych określa, że za ucznia uznaje się osobę, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
– ukończyła jedną szkołę i będzie kontynuować naukę w innej od nowego roku szkolnego,
– kontynuuje naukę w tej samej szkole,
– ukończyła szkołę i wręcza zaświadczenie o dostaniu się na studia wyższe, utrzymując tym sposobem status ucznia do 30 września,
– nie kontynuuje nauki po ukończeniu szkoły, wówczas status wygasa 31 sierpnia.
Nie spełniając, któregoś z tych punktów, osoba traci status studenta.

Dodaj komentarz