Ile trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Ile trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Od 1 września 2022 r. ubiegłego roku weszły zmiany Karcie Nauczyciela. Wiąże się to między innymi z ze zniesieniem obowiązku odbycia stażu dla osób starających się o awans na nauczyciela mianowanego. Skrócono ścieżkę awansu, a jednocześnie położono większy nacisk na umiejętności praktyczne nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. 

Co to jest awans zawodowy nauczyciela?

Art. 9a Karty Nauczyciela, określa awans zawodowy nauczyciela jako proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach działających na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze, schroniska młodzieżowe, szkoły branżowe oraz placówki zapewniające opiekę poza stałym miejscem zamieszkania ucznia. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu wiąże się ze wzrostem uprawnień oraz wynagrodzenia.

Zniesienie stopnia nauczyciela stażysty

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe, zmieniono przepisy dotyczące stażu dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Najważniejsze zmiany to zniesienie stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego i zastąpienie stopniem nauczyciela początkującego. W świetle nowych przepisów nauczyciel, który przed 1 września uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, niezależnie od dotychczasowego stażu pracy będzie nauczycielem początkującym, podobnie jak nauczyciel stażysta.

Ile trwa staż na nauczyciela mianowanego?

Aby ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego, niezbędne jest przepracowanie 3 lat i 9 miesięcy w placówce oświatowej w trybie zwykłym lub 2 lat i 9 miesięcy w formie skróconej. Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz możliwością dalszego awansu. Nauczyciel mianowany po 5 latach i 9 miesiącach w trybie zwykłym i o rok wcześniej w trybie skróconym, może się ubiegać o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel mianowany – wynagrodzenie

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiąże się też ze wzrostem wynagrodzenia. Miesięczne zarobki nauczyciela mianowanego wynoszą 3 877,50 zł miesięcznie, czyli są 186 zł większej niż w przypadku nauczyciela początkującego. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 4 553,40 zł.

Przepisy przejściowe – krótszy czas stażu

Przepisy przejściowe zawartych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 
obejmują nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w szkole od 1 września lub przed 1 września, jeśli do 31 sierpnia 2022, nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego według dotychczasowych przepisów. W tym przypadku staż na nauczyciela mianowanego będzie trwał rok i 9 miesięcy, czyli o rok krócej niż standardowo.

Podsumowując, osoby, które w chwili wejścia w życie nowych przepisów posiadają stopień nauczyciela kontraktowego lub są w trakcie stażu, będą mogli skorzystać przejściowych przepisów i szybciej otrzymać awans na nauczyciela mianowanego.

Dodaj komentarz