Jakie są przyczyny, objawy i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli?

Jakie są przyczyny, objawy i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli?

Badania naukowe wykazały, że spory procent nauczycieli odczuwa znaczne obciążenie psychiczne wynikające z realizowania swoich obowiązków. Powoduje to ich złe samopoczucie oraz wpływa na jakość pracy. Natężenie tego problemu określa się w psychologii jako wypalenie zawodowe nauczycieli.

Jakie są objawy wypalenia zawodowego nauczycieli?

Zawód nauczyciela wymaga wysokiego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego w wykonywaną pracę, oraz poczucia odpowiedzialności za uzyskiwane efekty. Takie obciążenia powodują, że po kilku latach pracy może pojawić się wypalenie zawodowe nauczycieli, którego przejawami są:

 • poczucie wyczerpania fizycznego,
 • niezdolność do efektywnego wypoczynku,
 • zaburzenia somatyczne,
 • brak satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • obniżenie motywacji,
 • zmniejszenie energii życiowej,
 • odczuwanie bezradności i zniechęcenia,
 • poczucie braku sensu pracy.

Ze względu na te zagrożenia pedagodzy należą do grupy zawodów podwyższonego ryzyka. Badania naukowe przeprowadzone z początkiem roku 2023 wykazały, że wypalenie zawodowe nauczycieli dotyka około 60% osób zatrudnionych w szkolnictwie.

Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli

Sytuacja w polskiej oświacie daleka jest od doskonałości. Niewystarczająca liczba pedagogów powoduje, że nauczyciele zatrudnieni na etatach często są zobowiązani do realizowania godzin ponadwymiarowych w swoich szkołach. Pomimo wysokiego prestiżu tego zawodu, wynagrodzenia nie są adekwatne do wysiłków i zaangażowania. Z tego powodu nauczyciele są zmuszeni do podejmowania pracy również w innych placówkach. A praca przy tablicy to nie wszystko. Nauczyciel musi w domu przygotowywać się do zajęć, sporządzać konspekty i pomoce naukowe oraz systematycznie się dokształcać. Ponadto powodem obciążenia fizycznego i psychicznego nauczycieli są:

 • klasy o znacznej liczbie uczniów,
 • praca w różnych godzinach,
 • obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 • podleganie okresowej ocenie pracy przez władze oświatowe,
 • coraz to większe wymagania rodziców uczniów.

Nauczyciele są zobowiązani nie tylko do pracy dydaktycznej, ale również pełnią funkcję wychowawczą oraz odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole. Te zadania wymagają wiedzy, stałej koncentracji uwagi oraz sporej dozy empatii w stosunku do uczniów. Dlatego wypalenie zawodowe nauczycieli może obniżyć skuteczność ich działania.

Jakie są skutki wypalenia zawodowego nauczycieli?

Pogorszenie się dobrostanu nauczycieli wpływa negatywnie na jakość ich pracy. Z tego powodu:

 • obniżają się wyniki nauczania w placówkach oświatowych,
 • brak satysfakcji z pracy jest przyczyną rezygnowania z zawodu,
 • w szkołach jest coraz większy brak nauczycieli,
 • spada poziom wykształcenia młodego pokolenia.

Aby przeciwdziałać skutkom wypalenia zawodowego nauczycieli należy przede wszystkim dążyć do poprawy warunków ich zatrudnienie oraz umożliwić dostęp do pomocy psychologów specjalizujących się w problemach dotykających osoby z grupy podwyższonego ryzyka zawodowego.

Dodaj komentarz