Karta Nauczyciela co to takiego?

Karta Nauczyciela co to takiego?

Karta Nauczyciela to pojęcie, które wielu osobom może wydawać się nieco tajemnicze. Dobrze byłoby więc dowiedzieć się, co takiego się pod nim kryje. Powinny zdawać sobie sprawę z tego przede wszystkim te osoby, które wiążą swoją przyszłość z nauczaniem młodzieży. 

Karta Nauczyciela – najważniejsze informacje

Jeżeli chce się poznać odpowiedź na pytanie Karta Nauczyciela co to takiego, koniecznie trzeba uświadomić sobie, że jest to dokument rangi ustawowej. Ustawa jest zaś powszechnie obowiązującym w Polsce aktem prawnym. Zostały w niej uregulowane wszelkie obowiązki, ale również i prawa osób wykonujących trudny oraz odpowiedzialny zawód nauczyciela. Dokument ten został wydany dnia 26 stycznia 1982 roku. W skrócie określa się go mianem KN. 

Co takiego kryje się w Karcie Nauczyciela?

Karta Nauczyciela jest dokumentem, który ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Nie oznacza to jednak, że nauczyciele nie są zobowiązani do przestrzegania KP. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, Karcie Nauczyciela podlegają nie tylko osoby wykonujące zawód nauczyciela, ale również inni pracownicy pedagogiczni. Do przestrzegania obowiązków znajdujących się w omawianym akcie prawnym zobligowane są zatem osoby pracujące i zatrudnione w przedszkolach, kolegiach pracowniczych, publicznych szkołach artystycznych czy placówkach doskonalenia nauczycieli. 

Co jeszcze należy mieć na uwadze?

Jeżeli wykonuje się zawód nauczyciela bądź też zamierza się go wykonywać, koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co dokładnie znajduje się w Karcie Nauczyciela. Bez tego niemożliwe będzie odpowiedzialne wykonywanie swojego zawodu. Warto zaś mieć świadomość tego, że za nieprzestrzeganie bądź łamanie obowiązków wymienionych we wspomnianym dokumencie mogą grozić konsekwencje, w tym zwolnienie dyscyplinarne. Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów, a każdy z nich poświęcony został innej kwestii. Zapisano w niej szczegółowe obowiązki nauczycieli, jak również kwestie powiązane z awansem. Karta Nauczycieli zawiera także informacje dotyczące tego, w jaki sposób nawiązuje się oraz rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem. Poruszone zostały w niej także kwestie powiązane z tym, czym jest dokładnie odpowiedzialność dyscyplinarna. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Uprawnienia emerytalne, a także nagrody i odznaczenia to kolejne kwestie poruszane w Karcie Nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, co dokładnie zawiera dokument, dlatego warto poświęcić trochę czasu na jego przestudiowanie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a jego złamanie zawsze powiązane jest z surowymi konsekwencjami. 

Dodaj komentarz