Urlop dla nauczycieli – najważniejsze informacje

Urlop dla nauczycieli – najważniejsze informacje

Zawód nauczyciela cieszy się relatywnie dużą popularnością, aczkolwiek wiele osób nie wie, jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego w tym zawodzie. Czy nauczyciel ma do niego prawo? A jak tak, to na jakich zasadach?

Szkoły feryjne a urlop dla nauczyciela

Zgodnie z obowiązującym prawem nauczycielowi w skali roku przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich. Ferie zimowe trwają zawsze dokładnie dwa tygodnie, aczkolwiek długość wakacji jest ruchoma. Oznacza to, że dokładne obliczenie długości urlopu wypoczynkowego jest dość skomplikowane. Przykładowo, w 2022 roku nauczyciele szkół feryjnych mieli 82 dni urlopu wypoczynkowego, zaś w obecnym roku długość urlopu została wydłużona o jeden dzień. Mówiąc o urlopie wypoczynkowym, warto jednak mieć na uwadze, że ferie zimowe i wakacje nie są zimową i wiosenną przerwą świąteczną. W efekcie nauczyciele w tych okresach muszą być gotowi do pracy, pomimo że nie organizuje się wówczas zajęć dydaktycznych. Co istotne, na długość urlopu nauczyciela nie ma wpływu wymiar jego zajęć. 

Co warto wiedzieć o urlopie w szkole feryjnej?

Urlopy w szkołach feryjnych wzbudzają liczne wątpliwości, albowiem reguły z nimi związane są dość skomplikowane. Dyrektor szkoły feryjnej nie ustala planu urlopu dla nauczycieli, co w porównaniu z innymi branżami jest swego rodzaju ewenementem. Co więcej, dyrektor nie może przesunąć urlopu z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, co oznacza, że możliwości zmiany terminów są w tym przypadku bardzo mocno ograniczone. Osoba zarządzająca daną placówką nie może także udzielić urlopu na żądanie, przez co nagła chęć wzięcia urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela w większości przypadków zakończy się odmową. 

Urlopy w szkole nieferyjnej

W ostatnich latach znacząco wzrosła także popularność szkół nieferyjnych. Mają one szerokie spektrum walorów, aczkolwiek w ich przypadku zasady związane z urlopem wypoczynkowym są zgoła odmienne. Według obowiązującego prawa nauczyciele pracujący w placówkach nieferyjnych mają urlop w wymiarze 35 dni roboczych. Do jego przyznania dochodzi zazwyczaj na podstawie przygotowanego wcześniej planu urlopów. Za przygotowanie planu urlopów odpowiada oczywiście dyrektor, który w tym aspekcie ma twardy orzech do zgryzienia, ponieważ musi zagwarantować placówce optymalny tok pracy. Niekiedy zdarza się również, że urlop wypoczynkowy dla pracowników szkół nieferyjnych jest przyznawany po rozmowie z dyrektorem w cztery oczy. Zasady przyznawania urlopu w szkołach nieferyjnych są więc o wiele bardziej elastyczne. Co istotne, prawo do urlopu w reżimie nieferyjnym mają nie tylko zwykli nauczyciele, ale również wicedyrektor, a nawet sam dyrektor. 

 

Dodaj komentarz