Jak naliczane są punkty do szkoły średniej

Jak naliczane są punkty do szkoły średniej

Jak naliczane są punkty do szkoły średniej

Rozpoczęcie przez ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej to doskonały czas na podjęcie decyzji o tym, jak ma przebiegać jego dalsza edukacja. Wybór kolejnego etapu życia wcale nie jest prostym zadaniem, którego nie ułatwia ilość placówek i zróżnicowane wymagania. Jak naliczane są punkty do szkoły średniej? Jak uczeń samodzielnie może sprawdzić, czy dostanie się do klasy o wymarzonym profilu? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Ile punktów potrzebnych jest, aby dostać się wymarzonej szkoły średniej?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile punktów należy uzyskać, aby dostać się do konkretnej szkoły. Na aspekt wpływa kilka czynników, jak chociażby poziom placówki, ilość osób przypadających na jedno miejsce, wielkość miasta bądź zainteresowanie danym profilem. W praktyce w każdej szkole ilość punktów ustalana jest indywidualnie oczywiście z uwzględnieniem wymogów kuratorium oświaty. Wiele zależy też od tego, czy uczeń do wyboru szkoły średniej podchodzi ambitnie, czy może po prostu wybiera placówkę, która ma minimalny próg punktowy i da mu jakiekolwiek wykształcenie. W przypadku pierwszej opcji należy liczyć się z tym, że oczekiwania wobec kandydatów będą znacznie większe. Jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że w takiej szkole będzie więcej wolnych miejsc. Zresztą podobnie jest w szkołach o mniejszych wymaganiach. Do nich też stara się dostać spora liczba osób, a co za tym idzie, nikt nie ma gwarancji, że znajdzie się na liczbie przyjętych uczniów. Z tego względu należy pamiętać, że w jednej placówce próg minimalny może wynosić 100, a w drugie 170 punktów. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że każdy uczeń na koniec ósmej klasy może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Za co naliczane są punkty do szkoły średniej i jak wyliczyć próg minimalny?

Jak wspomniano powyżej, każdy ósmoklasista może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Pierwsze 100 ma szansę uzyskać na egzaminie. Od 2022 roku poza matematyką, językiem polskim i angielskim uczeń zobowiązany jest wybrać jeszcze jeden dodatkowy przedmiot. Dlatego jeszcze zanim wypełni odpowiednią deklarację, powinien zdecydować, do jakich szkół chce składać dokumenty i które przedmioty są w nich dodatkowo punktowane. Tym sposobem uda mu się ustalić najbardziej opłacalną opcję. W skład pozostałych 100 punktów wchodzą oceny, które widnieją na świadectwie końcowym oraz specjalne osiągnięcia ósmoklasisty. Co ciekawe, pod tym pojęciem kryją się głównie udział w olimpiadach, wysokie miejsca w konkursach, wyjścia poza etapy szkolne, ale też wolontariat, czy sukcesy w sporcie. Jednak należy mieć na uwadze, że za oceny lub osiągnięcia łatwo wyliczyć liczbę osiągniętych punktów do szkoły średniej, ale w przypadku egzaminu sprawa się nieco komplikuje, ponieważ ostateczny wynik podawany jest w postaci procentowej. Na szczęście działanie, które trzeba wykonać, nie jest skomplikowane. Z języka polskiego oraz matematyki wynik należy pomnożyć przez 0,3, a dla dwóch pozostałych przedmiotów przez 0,2.

Punkty do szkoły średniej a oceny na świadectwie i dodatkowe osiągnięcia

Kolejnym istotnym aspektem dotyczącym punktów do szkoły średniej są te otrzymane za końcowe oceny, a pod uwagę brane są te wystawione z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów niezbędnych do rekrutacji (ustalone przez placówkę). Za oceny uczeń może uzyskać maksymalnie 72 punkty, pod warunkiem, że ze wszystkich wymienionych przedmiotów dostanie celujący, a więc po 18 punktów.  Za inne stopnie punktacja prezentuje się następująco:

 

  • Bardzo dobry – 17 punktów.
  • Dobry – 14 punktów.
  • Dostateczny – 8 punktów.
  • Dopuszczający – 2 punkty.

Pozostałe 28 punktów można otrzymać za:

  • Świadectwo z paskiem – 7.
  • Dodatkowa aktywność np. na rzecz innych – 3 punkty.
  • Osiągnięcie naukowe 18 punktów. 

 

Dodaj komentarz