Zgoda rodziców na prawo jazdy – ważne uwagi

Zgoda rodziców na prawo jazdy – ważne uwagi

W obecnych czasach samochody są niemal tak powszechne, że nie wyobrażamy sobie już bez nich poruszania się po drogach. Dotyczy to także dzieci, które czym prędzej po ukończeniu 18. roku życia pragną zdobyć upragnione prawo jazdy. Czy do wyrobienia prawa jazdy wymagana jest zgoda rodziców?

Kilka podstawowych kwestii dotyczących prawa jazdy

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, tylko osoby pełnoletnie mogą prowadzić samochody osobowe oraz motocykle. Wsiąść zatem do pojazdu jako pełnoprawny kierowca można dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Sam kurs można jednak odbyć nieco wcześniej.

Podstawowym wymogiem formalnym, który należy spełnić, aby wziąć udział w kursie na prawo jazdy, a następnie go zdać jest orzeczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Drugim wymogiem jest oczywiście kryterium wiekowe. O różne kategorie możemy ubiegać się w różnym wieku. Największą popularnością cieszy się zawsze kategoria B, która uprawnia do kierowania samochodami osobowymi. Minimum wiekowe w tym przypadku wynosi 18 lat. Sam kurs można jednak zacząć na trzy miesiące przed 18 urodzinami. Oznacza to, że przystępując do szkolenia, możemy mieć 17 lat i 9 miesięcy.

zgoda rodziców na prawo jazdy

Czy muszę prosić o zgodę rodzica na badania lekarskie?

Przepisy, które odnoszą się do badań lekarskich, nie wymagają obecności rodzica/rodziców na badaniu, zatem w tym przypadku możemy udać się na badanie sami.

Ważne są tutaj dwa podstawowe zapisy. Po pierwsze jest to art. 32. ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty. Wskazuje on, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić pomocy zdrowotnej tylko w sytuacji, gdy pacjent wyraża na to zgodę. W przypadku, gdy pacjent jest małoletni, wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego. Z kolei, zgodnie z art. 17. ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta osoba małoletnia, która ukończyła 16. rok życia ma już prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania. Przepisy te nie precyzują jasno, czy zgoda ta ma być wyrażona na piśmie, czy wystarczy oświadczenie ustne.

Oznacza to, mówiąc inaczej, że jeśli małoletni nie ukończył 16. roku życia, na badanie musi przyjść z opiekunem prawnym, jeżeli ukończył 16 lat, może przyjść na takie badanie samodzielnie, jednakże musi posiadać wyrażoną na piśmie zgodę na badanie.

Badanie na prawo jazdy można wykonać już wcześniej niż w wieku 17 lat i 9 miesięcy. Nie musimy martwić się tym, że straci ono ważność, ponieważ wydawane jest ono na okres od roku do 15 lat.

Czy muszę prosić rodzica o zgodę na uczestnictwo w kursie?

Przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy, niezbędną rzeczą jest wyrobienie sobie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę. Ów profil można wyrobić w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata ubiegającego się o prawo jazdy, dzięki czemu szkoły jazdy będą mogły wyszukać nas w swoich systemach.

Podczas gdy na samo badanie możemy przyjść samodzielnie, do urzędu w celu wyrobienia sobie Profilu Kandydata na Kierowcę musimy przyjść wyłącznie w towarzystwie naszego opiekuna prawnego. Tylko on w obecności urzędnika może wyrazić zgodę na nasze uczestnictwo w kursie prawa jazdy.

zgoda rodziców na prawo jazdy

Kategorie przeznaczone dla osób młodszych

Co ciekawe, polskie prawo dopuszcza również jeszcze młodsze osoby do kierowania niektórymi pojazdami.

Możemy wśród nich wyróżnić kategorię AM. Jest to kategoria, która uprawnia nas do poruszania się pojazdami dwu, trzy oraz czterokołowymi pod warunkiem, że ich prędkość nie przekracza 45 km na godzinę. Ograniczenia obejmują też masę oraz moc pojazdów. Aby kierować taką maszyną, musimy mieć ukończone 14 lat, a do kursu możemy przystąpić już na trzy miesiące przed 14 urodzinami.

Gdy skończymy 16. rok życia, możemy ubiegać się o kategorię A1 i samochodową B1. A1 to motocykle o mocy nieprzekraczającej 11 kW oraz motocykle trójkołowe nieprzekraczające mocy 15 kW. B1 to kategoria na samochód o wadze nieprzekraczającej 400 kg przy przewozie osób i 550 kg przy przewozie rzeczy. Kurs możemy zrobić na trzy miesiące przed 16 urodzinami.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na stronie Witryna Szkolna.

Dodaj komentarz