Lektury niezbędne do zdania egzaminu ósmoklasisty

Lektury niezbędne do zdania egzaminu ósmoklasisty

Lektury niezbędne do zdania egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to bez wątpienia pierwszy tak poważny krok w edukacji, jeśli chodzi o młodych ludzi. Każdy z przedmiotów ma swoich własnych zwolenników oraz tych, którzy szczerze go nie znoszą. Język polski nie jest wyjątkiem. Właśnie dlatego streszczenia lektur do egzaminu ósmoklasisty są tak chętnie przerabiane przez młodzież, wraz ze zbliżającym się terminem testu.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto powtórzyć choć część lektur omawianych przez poprzednie lata

Dlaczego lektury są tak istotne podczas egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin z języka polskiego obejmować będzie nie tylko część gramatyczną oraz sprawdzającą umiejętność czytania ze zrozumieniem Choć te zdolności z pewnością są istotne, największą trudnością często okazują się dla uczniów zadania nawiązujące do treści lektur. Obejmować mogą one zarówno te zamknięte, jak i otwarte. Głównym punktem jednak, w którym znajomość lektur jest wręcz niezbędna, jest część końcowa, w której to uczeń musi napisać wypracowanie bądź opowiadanie. W tym celu należy powołać się na konkretną lekturę oraz omawiany w niej motyw. Może to być szczególnie trudne dla tych, którzy podczas nauki z książkami stali na bakier i raczej unikali ich szerokim łukiem. W takim celu warto sięgnąć choć po ostatnią deskę ratunku, jaką są streszczenia lektur do egzaminu ósmoklasisty.

Które lektury warto powtórzyć przed egzaminem?

Podczas lekcji omawiane z pewnością było niejedno dzieło literackie. Pod lupę wzięto zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Uczniowie zapoznani zostali z książkami pisanymi w obrębie każdej z epok literackich. Nie brakuje więc dzieł zarówno starożytnych filozofów, jak i romantycznych poetów. Pojawiają się nawet książki nawiązujące do czasów drugiej wojny światowej. Przyjrzyjmy się kilku streszczeniom lektur oraz motywom, jakie można w nich znaleźć.

“Zemsta” Aleksandra Fredry

Cała akcja książki rozgrywa się na terenie zamku, który podzielony jest murem pomiędzy dwiema rodzinami szlacheckimi. Wydarzenia zostały osadzone na przełomie XVIII i XIX wieku, choć nie jest to w tekście jednoznacznie powiedziane. Rozgrywane perypetie bohaterów zamykają się w obrębie jednego dnia.

Okładka "Zemsty" Aleksandra Fredry

Akcja skupia się na przedstawieniu historii dwóch zwaśnionych ze sobą rodzin. Część zamku należy bowiem do Cześnika, druga zaś do Rejenta Milczka. Obaj szlachcice żyją w ciągłej niezgodzie i często dochodzi między nimi do sporów oraz wzajemnych złośliwości. Jednakże w tym nieprzychylnym środowisku rozkwita uczucie pomiędzy Wacławem- synem Rejenta- a Klarą- krewną Cześnika. Młodzi ludzie doprowadzają w końcu poprzez swoje działania do pogodzenia obu rodzin. Nie można zapomnieć również o prześmiewczej postaci Papkina oraz mącącej w sprawach miłosnych Podstoliny.

“Kamienie na szaniec” Aleksander Kamiński

Książka, która jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi, którzy w czasie II wojny światowej odważnie walczyli w obronie swojego kraju, a na koniec ponieśli za to najwyższą cenę. Trzej młodzi chłopcy, którzy dopiero co zdali maturę, stanęli w obliczu wojny i najazdu ze strony niemieckiego okupanta. Jan Bytnar (Rudy), Aleksy Dawidowski (Alek) oraz Tadeusz Zawadzki (Zośka) dołączyli do Polskiego Podziemia i brali udział w akcjach przeciwko okupantowi. Mimo młodego wieku byli gotowi do walki za ojczyznę oraz poświęcenie własnego życia. Ta książka to opowieść o odwadze, cierpieniu oraz pragnieniu wolności, jakie było udziałem wielu, nie tylko młodych, ludzi w czasie II wojny światowej.

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”

Kiedy mowa o streszczeniach lektur do egzaminu ósmoklasisty, nie sposób nie wspomnieć o tej pozycji. Książka ta podbiał serce niejednego czytelnika. Oprócz wzruszającej historii zawiera bowiem prawdy o ludzkim życiu oraz społeczeństwie. Prawdy, o których często trudno mówić dorosłym. Tutaj zaś przedstawione zostały oczami dziecka. Mały Książę podróżuje bowiem po różnych planetach, na których poznaje coraz to nowszych ludzi. Każdy jednak wydaje mu się dziwny i niezrozumiały. Bohaterowie ci, są bowiem alegoriami negatywnych postaw ludzkich, które z perspektywy dziecka wydają się nielogiczne.

Okładka "Małego Księcia"

Równie ważny wątek stanowią momenty poznania Małego Księcia z Pilotem, oswojenie Lisa, oraz jego relacja z Różą. W lekturze tej padło wiele znanych do dziś, przepięknych cytatów. Cała opowieść zawiera w sobie cenny morał, który warto zapamiętać i wziąć sobie głęboko do serca.

Dodaj komentarz