Ubezpieczenie ucznia w szkole – na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie ucznia w szkole – na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie ucznia w szkole jest bardzo ważne ze względu na to, iż z powodzeniem można zadbać o wybranie takiej firmy, która oferuje najszerszy zakres. To wpłynie na to, iż w przypadku ewentualnej szkody wypłata odszkodowania będzie bardziej satysfakcjonująca.

Mnogość Towarzystw Ubezpieczeniowych

Niewątpliwie na polskim rynku zauważalna jest bardzo duża różnorodność Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wszystkie one mogą przedstawiać placówkom oświatowym swoje propozycje ubezpieczeń szkolnych. Przy wyborze rodzice, ale także dyrekcja powinni kierować się nie tylko najniższą opłatą, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia.

Gdy będzie miało miejsce zdarzenie nikogo nie będzie interesowało to, że chciał zapłacić najniższą stawkę w chwili, gdy podpisana umowa była niezwykle okrojona pod względem brania odpowiedzialności przez firmę ubezpieczeniową za konkretne zdarzenia.

Na co zwracać uwagę przy ubezpieczeniu ucznia w szkole?

Przy wyborze ubezpieczenia ucznia w szkole konieczne jest zwrócenie uwagi na:

– zakres ubezpieczenia – to, czy ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w chwili, gdy uczeń przebywa na terenie szkoły, czy też poza nią,

– czy w ubezpieczeniu znajdują się Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, czyli np. złamanie ręki czy skręcenie nogi,

– na jakie kwoty opiewa ubezpieczenie – czy np. zwrot 50 zł za bandaże i opatrunki okaże się wystarczający, czy lepiej już od razu zadbać o podwyższenie tej sumy ubezpieczenia,

– czy kwota płatności jest adekwatna do tego, co oferuje dana firma ubezpieczeniowa.

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej we własnym zakresie

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż z powodzeniem może zawrzeć umowę ubezpieczeniową samodzielnie. Wówczas należy poinformować o tym wychowawcę klasy lub też dyrektora szkoły. Po podpisaniu dokumentu we własnym zakresie obowiązkiem opiekuna dziecka jest przedstawienie go w placówce oświatowej.

Dyrekcja szkoły ani inni nauczyciele nie mogą mieć żadnych zastrzeżeń do takiego działania. Jeśli opiekunowi zaproponowane  przez wybrane przez szkołę Towarzystwo Ubezpieczeniowe stawki okażą się za niskie lub zakres nie będzie obejmował wszystkiego tego, na czym mu zależy z powodzeniem może udać się samodzielnie do danej firmy ubezpieczeniowej i zawrzeć w niej umowę na zakres 12 miesięcy.

Dlaczego posiadanie ubezpieczenia ucznia w szkole jest tak ważne?

Przez cały czas należy mieć na uwadze to, iż są to tylko dzieci i:

– przypadkowo może mieć miejsce nieprzewidziane zdarzenie,

– nigdy nie wiadomo, kiedy nieumyślnie złamią sobie rękę, czy nogę,

– może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń w wyniku których uszkodzeniu ulegnie ciało konkretnego podopiecznego.

To wszystko wpływa na to, iż zawarcie ubezpieczenia ucznia w szkole jest dobrym rozwiązaniem. Jest to koszt max. 100 złotych na cały rok kalendarzowy, więc w przeliczeniu na miesiące nie okazuje się to bardzo dużym wydatkiem. Dzięki podpisaniu takiej umowy świadomy rodzic może mieć pewność związaną z tym, iż w przypadku wypadku firma ubezpieczeniowa wypłaci odpowiednie odszkodowanie za nieumyślne uszkodzenie ciała przez ucznia danej placówki oświatowej.

Ubezpieczenie ucznia w szkole

Z całą pewnością ubezpieczenie ucznia w szkole jest niezbędnym działaniem, które powinien mieć na uwadze każdy rodzic. Zapłata tych kilku złotych na miesiąc nie jest szczególnie wielkim wydatkiem. Dzięki polisie ubezpieczeniowej uczeń otrzyma wypłatę odszkodowania za nieumyślne uszkodzenie jego ciała, typu wybicie zębów, jeśli ta składowa będzie znajdowała się na polisie. 

Dodaj komentarz