Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – kto i na jakich zasadach odbierze dziecko?

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – kto i na jakich zasadach odbierze dziecko?

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – czy rodzic musi je posiadać?

Dziecko może samodzielnie poruszać się w przestrzeni publicznej po ukończeniu lat siedmiu, jednak w przypadku wielu szkół podstawowych wewnętrzne przepisy mogą wydłużać czas osiągnięcia minimalnego wieku, umożliwiającego samodzielne opuszczenie szkoły po zajęciach lekcyjnych. W wielu placówkach dziecko musi być odbierane przez upoważnioną osobę do momentu ukończenia lat dziesięciu. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły nie obowiązuje w przypadku rodziców, jeżeli figurują w dzienniku jako opiekunowie prawni dziecka, nieposiadający ograniczeń w opiece nad małoletnim. Rodzic, którego dane osobowe oraz numer telefonu znajdują się w bazie informacyjnej szkoły nie musi posiadać osobnego upoważnienia do odbioru dziecka. Jeżeli nie jest znany personelowi szkoły, może natomiast zostać poproszony o dokument, potwierdzający tożsamość. Wiele placówek stosuje wewnętrzne, oddolne rozwiązania, takie jak przepustki dla rodziców. 

Kto może zostać upoważniony do odbioru dziecka ze szkoły?

Osobami, upoważnionymi do odbioru dziecka mogą być osoby z rodziny lub niespokrewnione, które zostaną zgłoszone do systemu szkolnej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) i posiadają stosowne upoważnienie. Dokument może być wydany jednorazowo lub może mieć charakter długoterminowy (najczęściej upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły ważne jest przez cały semestr/rok szkolny). Osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły może zatem zostać babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzynka (osoby pełnoletnie), w wyjątkowych przypadkach starsze rodzeństwo. Upoważnić można również opiekunkę. Jeśli upoważnienie nie obowiązuje w konkretnym terminie lub nie zostanie dostarczone do szkoły wcześniej, osoba nie będzie mogła odebrać dziecka. O wszelkich niepokojących sytuacjach, związanych z próbami odbioru dzieci przez osoby niepowołane należy informować władze szkoły. 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – co zawiera?

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły jest dokumentem, przedstawianym przez dyrekcję szkoły na potrzeby wypełnienia przez rodziców dziecka. Taki dokument zawiera dane osobowe dziecka, którego dotyczy odbiór po zajęciach szkolnych (imię i nazwisko dziecka, ewentualnie klasa do której uczęszcza), dane osobowe osoby, upoważnionej do jego odbioru (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz informację o serii oraz numerze dokumentu tożsamości upoważnionego. Upoważnienie powinno zostać podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnianą. Często dokument zawiera ponadto informację o zależności pomiędzy dzieckiem, a osobą upoważnioną.  Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły znajduje się w dokumentacji, nie jest dokumentem, który osoba upoważniona musi posiadać przy sobie. Powinna jednak posiadać dowód tożsamości, na podstawie którego można ją zidentyfikować przed wydaniem dziecka.

W szkołach obowiązują obecnie bardzo restrykcyjne wymogi, dotyczące odbioru dzieci z placówki. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak domofony, wideodomofony, monitoring można w pełni kontrolować osoby, wpuszczane na teren szkoły. Najczęściej odbiór dzieci odbywa się w wyznaczonym miejscu, a osoby upoważnione nie wchodzą na teren obiektu. Często wyznaczonym obszarem są przedsionki, szatnie, znajdujące się w sąsiedztwie głównego wejścia. Z dbałością o bezpieczeństwo uczniów szkół osoby upoważnione nie otrzymają zgody na odbiór dziecka ze szkoły, jeżeli znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych substancji aktywnych. 

 

Dodaj komentarz