Nauczanie domowe – co musisz wiedzieć o edukacji w domu

Nauczanie domowe – co musisz wiedzieć o edukacji w domu

Coraz więcej rodziców zauważa niedociągnięcia w polskim systemie oświaty. Nic więc dziwnego, że część z nich szuka alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest nauczanie domowe, czyli wypełnianie obowiązku szkolnego poza murami placówek oświatowych.

Edukacja domowa – dla kogo

W świadomości wielu osób, edukacja domowa jest przeznaczona albo dla bogatych rodzin, którzy mogą pozwolić sobie na zatrudnienie prywatnych nauczycieli, albo dla dzieci wymagających specjalnego traktowania. Żadne ze stereotypowych założeń nie jest prawdziwe, ponieważ z możliwości nauczania domowego może skorzystać dosłownie każdy. Polski system edukacji wraz z całą podstawą programową, pozostawiają wiele do życzenia. Niestety, póki co, rewolucja edukacyjna, która zamieni nieefektywne lekcje i niesprawiedliwy system oceniania w szkołę, która rozwija unikatowe umiejętności każdego dziecka, pozostaje w sferze marzeń. Część rodziców bierze jednak sprawy w swoje ręce i samodzielnie organizuje naukę w domu.

Nauczanie domowe a współpraca ze szkołą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice, którzy decydują się na organizację domowego nauczania i tak są zobowiązani do zapisania pociechy do szkoły. Teoretycznie edukację domową można realizować w ramach zapisu do dowolnej szkoły, ale warto poszukać takiej placówki, która wspiera rodziców uczących dzieci w domu. Niektóre szkoły są przyjaźnie nastawione do pomysłu edukacji domowej i wspomagają rodziców na wiele różnych sposobów. Szkoła, do której zapisane jest dziecko, może służyć pomocą w sprawach takich jak organizacja i przebieg egzaminów lub wspomagać rodziców poprzez udostępnianie im materiałów edukacyjnych. 

Jakie warunki muszą spełniać rodzice, aby dziecko mogło uczyć się w domu?

Rodzice, którzy decydują się na domową naukę dla swojego dziecka, muszą być świadomi tego, że biorą na swoje braki cały ciężar obowiązku edukacyjnego. Czy rodzice muszą dysponować specjalnymi kwalifikacjami do tego, aby uczyć dziecko w domu? Otóż, domowa edukacja nie wymaga od rodziców żadnego przygotowania pedagogicznego. Co więcej, rodzice nie muszą nawet posiadać wyższego wykształcenia. Warto jednak pamiętać, że dzieci uczące się w domu muszą realizować tą samą podstawę programową, jaką realizują ich rówieśnicy w szkole. Oprócz tego, rodzic ma obowiązek przygotować dziecko do zdania egzaminów potwierdzających przyswojenie określonego materiału.

Jak dobrze zorganizować naukę w domu?

Z uwagi na duże zainteresowanie domową nauką, rodzice często łączą swoje siły z innymi rodzinami po to, aby zorganizować pociechom naukę w sprzyjających im warunkach. W ostatnim czasie powstało wiele nieformalnych grup, które tworzą pewnego rodzaju domowe szkoły demokratyczne. Dzięki dołączeniu do takiej niewielkiej grupy, poszczególni rodzice mogą rozdysponować między sobą materiał, który następnie będą tłumaczyć dzieciom. Niepracujący rodzice mogą wykorzystać swoje kwalifikacje i umiejętności po to, aby przekazywać wiedzę zarówno swoim dzieciom, jak i dzieciom innych osób, które również wybrały dla swoich pociech nauczanie domowe. 

Zalety i wady domowego nauczania

W ostatnim czasie sporo słyszy się o przemocy w szkole i niesprawiedliwym traktowaniu dzieci. Duża część rodziców dzieci w wieku szkolnym jest świadoma zagrożeń czyhających na ich pociechy w szkolnych murach. Co ciekawe, ci sami świadomi rodzice z reguły są dużo bardziej otwarci i zdają sobie sprawę z tego, że każde dziecko uczy się we własnym tempie. Niejednokrotnie mówiono, że szkoła zabija naturalne talenty i kreatywność dziecka. Niestety, dzieci w szkołach oceniane są według jednego, sztywnego szablonu, który jest bardzo krzywdzący dla tych, którzy w jakikolwiek sposób odstają od przyjętych norm. Celem edukacji domowej jest ochrona dziecka przed niesprawiedliwym traktowaniem i szlifowanie unikatowych talentów i umiejętności każdego młodego człowieka.

Czy nauczanie domowe ma jakieś wady? Owszem, największą z nich wyda się być brak kontaktu z rówieśnikami. Rodzice, którzy decydują się na domową edukacje, muszą być świadomi tego, że relacje z rówieśnikami są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka i nabywania kompetencji społecznych. Na szczęście szkoła to nie jedyne miejsce, w którym można spotkać rówieśników. Odpowiedzią na problem braku kolegi czy koleżanki z ławki, jest uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i zajęciach dodatkowych, które przyjmują charakter zajęć sportowych, językowych bądź artystycznych. 

Dodaj komentarz