Czy zdalne nauczanie matematyki ma sens?

Czy zdalne nauczanie matematyki ma sens?

Podczas pandemii nauczyciele w całym kraju zostali z konieczności zmuszeni do nauczania online. To jasne, że wymagania wobec nauczycieli są ogromne, wielu z nich musi prowadzić zajęcia w szkole dla niektórych uczniów i online dla innych. Jestem w podziwie dla zaangażowania nauczycieli, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić swoim uczniom możliwość kontynuowania edukacji w miarę możliwości w najnowszej blokadzie.

Matematyka ma znaczenie.

Rozwijanie rozumienia pojęć matematycznych w młodości jest bardzo ważne, a wczesne rozumienie matematyki przez dzieci jest silnie związane z ich późniejszymi osiągnięciami szkolnymi.1 Wielu rodziców twierdzi jednak, że największą przeszkodą w pomaganiu dzieciom w nauce matematyki jest ich własna pewność siebie w tym przedmiocie,2 a obawy i lęki rodziców przed matematyką są negatywnie związane z osiągnięciami ich dzieci.

Wielu rodziców twierdzi jednak, że największą przeszkodą w pomaganiu dzieciom w nauce matematyki jest ich własna pewność siebie w tym przedmiocie2 , a obawy i lęki rodziców przed matematyką negatywnie wpływają na osiągnięcia szkolne ich dzieci .

Młodsze dzieci

Młodsze dzieci prawdopodobnie skorzystają z zajęć, gier i dyskusji z rodzicami. W pracy z młodszymi dziećmi w domu ważne jest, by nie postrzegać matematyki jako osobnego lub samodzielnego zajęcia, ale raczej jako coś, co można włączyć do codziennych czynności, gier, opowieści i rozmów.

Oto kilka sposobów, w jaki możemy wspierać rodziców, by celebrowali matematykę jako część ich dnia:

Gry planszowe

Szczególnie te z liniowymi, numerowanymi, równej wielkości przestrzeniami, mogą być przydatne do rozwoju wczesnych umiejętności liczbowych. Większość rodzin ma “Węże i drabiny” lub coś podobnego; jeśli nie, to jest to świetna okazja do stworzenia własnej!

Włączaj matematykę do codziennych czynności i działań: zwłaszcza porządki i posiłki stwarzają okazję do rozmów o liczeniu, porównywaniu, czasie i dzieleniu się.

  • Pory przekąsek i posiłków są świetną okazją do nauki matematyki, takiej jak liczenie, szacowanie i porównywanie. Na przykład, z małymi dziećmi można liczyć i dopasowywać przedmioty w “Pikniku Misiów”. Można porównywać ilości, takie jak więcej lub mniej, lub określać ilościowo przedmioty spożywcze (pamiętając o powiązaniu ostatniej policzonej liczby z liczbą przedmiotów w zestawie) lub omawiać pojemność różnych kubków lub dzbanków. Rodzic lub lalka może popełniać celowe błędy w liczeniu i dzieleniu, a dziecko może być zachęcane do zidentyfikowania tych błędów.
  • W rozmowach i zabawach należy w miarę możliwości używać słownictwa matematycznego, na przykład przy porównywaniu (który jest większy? który miś jest pierwszy w kolejce? kto ma więcej? czy są one dzielone sprawiedliwie?). Można również wykorzystać okazje do “rozpoznawania kształtów” i sortowania w domu.
  • Znajdowanie matematyki w książkach z opowiadaniami. www.mathsthroughstories.org zawiera wyraźne odnośniki do matematyki w opowiadaniach, ale można również rozważyć możliwości dyskusji matematycznych w bardziej popularnych książkach z opowiadaniami.

Ważną kwestią, którą dostrzeżono, jest trudność w zapewnieniu uczniom na lekcjach online możliwości głębszego myślenia matematycznego lub przekazywania formatywnych informacji zwrotnych, które są kluczowe dla prawdziwego zaangażowania uczniów w naukę matematyki. Poniższe materiały mogą pomóc w rozwiązaniu tych aspektów nauczania matematyki online na żywo.

Pomysły na wykorzystanie wizualizacji do ożywienia matematyki

Matematyka to przede wszystkim wzory, a ich zrozumienie sprawia, że staje się ona jasna i interesująca. Cyfrowe medium ułatwia to, dzięki czemu matematyka jest zabawna, interaktywna i wbija dziecku do głowy raczej obraz niż równanie. Oto kilka sposobów, które sugerujemy, aby wizualizować pojęcia matematyczne w klasie teraz – i w przyszłości:

  • Cyfrowe obrazowanie 3D – budowanie współrzędnych, zakrzywionych współrzędnych i więcej na ekranie, bez konieczności ich wyjaśniania.
  • Symulacja – tam, gdzie fizyczny obiekt nie istnieje, komputery pozwalają go symulować.
  • Wizualizacja danych – widzenie liczb nie tylko jako liczb, ale jako widocznych danych.
  • Statystyka – ożywiona za pomocą technik cyfrowych, które pokazują i przekazują więcej informacji. Zapytaj dzieci: jaki jest najlepszy sposób na pokazanie tego?
  • Wizualizacja równań – sposób na pokazanie dzieciom, że równania to wzory, kształty, krzywe, które się przecinają i jak przedstawiają rzeczywistość.

Dodaj komentarz