Dodatkowe środki finansowe dla uczniów szkół podstawowych

Dodatkowe środki finansowe dla uczniów szkół podstawowych

Nie brakuje w Polsce uczniów szkół podstawowych, których sytuację finansową można określić mianem “trudna”. To właśnie dla nich dedykowane są specjalne stypendia, dzięki czemu ich sytuacja może ulec nieznacznej poprawie. Jak należy złożyć wniosek o takie stypendium?

Dla kogo dedykowane jest stypendium szkolne?

witrynaszkolna.pl służy wsparciem wszystkim rodzicom uczniów szkół podstawowych i nie tylko. Znaleźć tam można m.in. wiele inspiracji, jakie można wykorzystać podczas zabaw z pociechą.

Powracając jednak do tematu stypendium – dla jakiej grupy dedykowane są to pieniądze? Mowa tutaj o osobach w trudnej sytuacji materialnej, która może być spowodowana poszczególnymi czynnikami: bezrobocie, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenie losowe, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, rodzina niepełna.

Z tego tytuły dzieci (a dokładnie to rodzice/opiekunowi prawni w imieniu dziecka) mogą postarać się o stypendium na okres nie krótszy niż miesiąc, ale nie dłuższy niż dziesięć miesięcy.

Wniosek o stypendium

Aby móc uzyskać stypendia dla uczniów szkół podstawowych, koniecznością jest spełnienie określonych wymagań. W pierwszej kolejności należy jednak złożyć odpowiedni wniosek. Gotowe wzory dostępne są stacjonarnie w ośrodkach gminnych lub też na stronie internetowej, gotowe do pobrania.

Ważne jest to, aby sprawdzić, w jakim okresie takie wnioski można składać. Nie ma możliwości przekroczenia terminu, jeżeli chodzi o pierwsze złożenie wniosku w danym roku szkolnym. Potem jedynie rodzice mogą być wzywani do stawiennictwa, jeżeli we wniosku będą braki. Ten okres przypada na ogół na początku roku szkolnego, przez pierwsze dwa lub trzy tygodnie września.

Wniosek może zostać złożony nie tylko przez wyżej wymienione osoby. Mogą tego dokonać także:

  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły,
  • dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Nagrody od resortu edukacji

Do tej pory mowa była o stypendiach socjalnych, które przyznawane są dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Są też takie stypendia, które przyznawane są jako forma nagrody od resortu edukacji. Pod uwagę brana nie jest sytuacja materialna, ale osiągnięcia ucznia.

Wśród takich wybitnych osiągnięć, które mogą przyznać, że w ręce ucznia szkoły podstawowej lub szkoły średniej, trafi nagroda, wyróżnić można m.in.:

  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Na podstawie takich tytułów nie jest jednak wypłacana nagroda przez kilka miesięcy, ale jeden raz. Do tej pory mowa była o kwocie trzech tysięcy złotych na jednego, wybitnego ucznia.

Motywacyjna rola stypendium

Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia ze stypendium socjalnym, czy też z resortu edukacji, warto spojrzeć na ich rolę, którą pełnią. W głównej mierze chodzi tu o motywację dzieci do działania. W szczególności, jeżeli mowa tu o dzieciach, gdzie sytuacja finansowa jest trudna. To taki dowód na to, że niezależnie od tego, ile ma się pieniędzy na koncie, można dokonać wielu rzeczy, kończąc szkołę z dobrymi wynikami. A stypendium ma sprawić, że m.in. poszczególne materiały naukowe będą dla nich łatwiej dostępne. Nie jest tu mowa tylko o podręcznikach, ale najczęściej o dodatkowych materiałach edukacyjnych.

Dodaj komentarz